Cíle spolku

  • podpora revitalizace a péče o zámecký park
  • spoluúčast na řešení využití zámeckého areálu
  • organizování různých forem občanských aktivit jako jsou např. diskuzní fóra
  • organizování kulturních, společenských a obecně prospěšných akcí na území obce
  • hledání a zprostředkovávání finanční či hmotné podpory pro realizaci cílů spolku či zájmů obce
  • propagace obce

Podnětem pro vznik spolku byl především náš aktivní zájem na procesu revitalizace a péče o celý zámecký areál a snaha být obci nápomocni při přípravě nového využití zámeckých budov a parku.

Ve druhé linii pak poběží nejrůznější drobnější akce pro obyvatele obce (bazárky, besedy, kurzy tvoření, koncerty ad.).

Členové spolku: Vlasta Čablová, Eva Husáková, Zdeněk Novák, Martina Kroutilová, Martina Kvapilová, Milan Staněk, Marie Zachovalová.

Zakládající členové

Vlasta Čablová
Ing. Eva Husáková
Martina Kvapilová
JUDr. Zdeněk Novák

Články

Přílepský habr – bude stromem roku?
Přílepský habr – bude stromem roku?
18. 6. 2019
Naše členka Vlasta Čablová je nevyčerpatelnou studnicí nápadů. Právě ona přišla v zimě s nápadem přihlásit habr ze zámeckého parku do ankety Strom roku. A ejhle, už jsme ve finále. Z p
Co se bude dít v parku příští rok?
Co se bude dít v parku příští rok?
4. 11. 2018
U příležitosti státního svátku bylo v parku vysazeno 8 nových stromů, jedním z nich byla i lípa republiky a také ambroň věnovaná památce zahradní architekty Kateřiny Tuzarové, která připravi
Vysaďte svůj strom v přílepském parku
Vysaďte svůj strom v přílepském parku
14. 8. 2018
Zbývá už jen jediný strom, kdo se jej ujme? Letos můžeme v parku vysadit osm stromů, některé z nich nabízíme do akce Vysaďte svůj strom v přílepském parku. Stromy se budou vysazovat o pos