Cíle spolku

  • podpora revitalizace a péče o zámecký park
  • spoluúčast na řešení využití zámeckého areálu
  • organizování různých forem občanských aktivit jako jsou např. diskuzní fóra
  • organizování kulturních, společenských a obecně prospěšných akcí na území obce
  • hledání a zprostředkovávání finanční či hmotné podpory pro realizaci cílů spolku či zájmů obce
  • propagace obce

Podnětem pro vznik spolku byl především náš aktivní zájem na procesu revitalizace a péče o celý zámecký areál a snaha být obci nápomocni při přípravě nového využití zámeckých budov a parku.

Ve druhé linii pak poběží nejrůznější drobnější akce pro obyvatele obce (bazárky, besedy, kurzy tvoření, koncerty ad.).

Členové spolku: Vlasta Čablová, Eva Husáková, Zdeněk Novák, Martina Kroutilová, Martina Kvapilová, Milan Staněk, Marie Zachovalová.

Zakládající členové

Vlasta Čablová
Ing. Eva Husáková
Martina Kvapilová
JUDr. Zdeněk Novák

Články

Obnova parku běží na plné obrátky
Obnova parku běží na plné obrátky
23. 5. 2020
Aktualizováno 13. 6. Pravidelná údržba, výsadba nových keřů a stromů i kácení, nové informační tabule, výsev květnaté louky. To jsou hlavní věci, které se udály v parku za poslední obdob
Nová střecha a infotabule
Nová střecha a infotabule
26. 1. 2020
Tak už máme novou střechu! Tedy, my vlastně ne, ale přílepský zámek. Ještě sice chybí nátěr, zato se však nová krytina blýská novotou. Proto také stále stojí kolem zámku lešení. Další část
Přání
Přání
19. 12. 2019
Napřed jsme si říkali, že se letní fotka k vánočnímu přání moc nehodí. S ohledem na aktuální počasí to však nijak výstřední není. S připomenutím úspěšných mečíkových slavností si Vám tedy d

Fotografie z naší činnosti