Cíle spolku

  • podpora revitalizace a péče o zámecký park
  • spoluúčast na řešení využití zámeckého areálu
  • organizování různých forem občanských aktivit jako jsou např. diskuzní fóra
  • organizování kulturních, společenských a obecně prospěšných akcí na území obce
  • hledání a zprostředkovávání finanční či hmotné podpory pro realizaci cílů spolku či zájmů obce
  • propagace obce

Podnětem pro vznik spolku byl především náš aktivní zájem na procesu revitalizace a péče o celý zámecký areál a snaha být obci nápomocni při přípravě nového využití zámeckých budov a parku.

Ve druhé linii pak poběží nejrůznější drobnější akce pro obyvatele obce (bazárky, besedy, kurzy tvoření, koncerty ad.).

Členové spolku: Vlasta Čablová, Eva Husáková, Zdeněk Novák, Martina Kroutilová, Martina Kvapilová, Milan Staněk, Marie Zachovalová.

Články

Bosonohý chodníček
Bosonohý chodníček
29. 4. 2021
V Africe je to běžné, my, civilizovaní lidé, jsme na to již téměř zapomněli. O čem je řeč? O chození naboso. Možná ještě tak doma. Ale venku? V přírodě? Proč bychom to vůbec měli ...
Dětské hřiště má lanovku
Dětské hřiště má lanovku
29. 4. 2021
Také zážitkové a herní prvky dětského hřiště dostaly v roce nové kamarády – bosonohý chodník a lanovku, dřevěné sochy i šneci a housenka zase nový kabát v podobě nátěru. Někteří o práz...
Co se v parku událo v roce 2020
Co se v parku událo v roce 2020
29. 4. 2021
V loňském roce bylo vše jinak. Spousta akcí neproběhla a bylo nesnadné cokoliv plánovat. To, co jsme si pro park předsevzali my, se však splnit podařilo. Možná právě proto, že moc jiných ak...

Fotografie z naší činnosti