Cíle spolku

  • podpora revitalizace a péče o zámecký park
  • spoluúčast na řešení využití zámeckého areálu
  • organizování různých forem občanských aktivit jako jsou např. diskuzní fóra
  • organizování kulturních, společenských a obecně prospěšných akcí na území obce
  • hledání a zprostředkovávání finanční či hmotné podpory pro realizaci cílů spolku či zájmů obce
  • propagace obce

Podnětem pro vznik spolku byl především náš aktivní zájem na procesu revitalizace a péče o celý zámecký areál a snaha být obci nápomocni při přípravě nového využití zámeckých budov a parku.

Ve druhé linii pak poběží nejrůznější drobnější akce pro obyvatele obce (bazárky, besedy, kurzy tvoření, koncerty ad.).

Členové spolku: Vlasta Čablová, Eva Husáková, Zdeněk Novák, Martina Kroutilová, Martina Kvapilová, Milan Staněk, Marie Zachovalová.

Zakládající členové

Vlasta Čablová
Ing. Eva Husáková
Martina Kvapilová
JUDr. Zdeněk Novák

Články

Duben 2020 – Řezbáři III.
Duben 2020 – Řezbáři III.
19. 12. 2019
Připravujeme další ročník řezbářských slavností, konkrétní termín zveřejníme co nejdříve.
Přání
Přání
19. 12. 2019
Napřed jsme si říkali, že se letní fotka k vánočnímu přání moc nehodí. S ohledem na aktuální počasí to však nijak výstřední není. S připomenutím úspěšných mečíkových slavností si Vám tedy d
Zámecké hřiště
Zámecké hřiště
30. 11. 2019
V červenci letošního roku byly zahájeny práce na novém dětském hřišti v západním koutu zámeckého parku. Pískoviště jsme vybudovali svépomocí za významného přispění našich rodinných příslušn