Cíle spolku

  • podpora revitalizace a péče o zámecký park
  • spoluúčast na řešení využití zámeckého areálu
  • organizování různých forem občanských aktivit jako jsou např. diskuzní fóra
  • organizování kulturních, společenských a obecně prospěšných akcí na území obce
  • hledání a zprostředkovávání finanční či hmotné podpory pro realizaci cílů spolku či zájmů obce
  • propagace obce

Podnětem pro vznik spolku byl především náš aktivní zájem na procesu revitalizace a péče o celý zámecký areál a snaha být obci nápomocni při přípravě nového využití zámeckých budov a parku.

Ve druhé linii pak poběží nejrůznější drobnější akce pro obyvatele obce (bazárky, besedy, kurzy tvoření, koncerty ad.).

Členové spolku: Vlasta Čablová, Eva Husáková, Zdeněk Novák, Martina Kroutilová, Martina Kvapilová, Milan Staněk, Marie Zachovalová.

Články

2.–3. června 2023 – V. Řezbáři v Přílepích
2.–3. června 2023 – V. Řezbáři v Přílepích
2. 4. 2023
Náhradní termín přílepských řezbářů. Studenti bystřické střední školy, jejich mistři budou letos vyřezávat lavičky k přílepské lesní kapli. Tentokrát bez doprovodného programu. ...
Bosonohý chodníček
Bosonohý chodníček
29. 4. 2021
V Africe je to běžné, my, civilizovaní lidé, jsme na to již téměř zapomněli. O čem je řeč? O chození naboso. Možná ještě tak doma. Ale venku? V přírodě? Proč bychom to vůbec měli ...
Dětské hřiště má lanovku
Dětské hřiště má lanovku
29. 4. 2021
Také zážitkové a herní prvky dětského hřiště dostaly v roce nové kamarády – bosonohý chodník a lanovku, dřevěné sochy i šneci a housenka zase nový kabát v podobě nátěru. Někteří o práz...

Fotografie z naší činnosti