12. – 15. dubna 2018 – Řezbáři v Přílepích

12. – 15. dubna 2018 – Řezbáři v Přílepích

Podtitul akce zněl probuzení parku a zámku Přílepy. A myslím, že to se nám podařilo více než skvěle. Počasí nám přálo, v sobotu bylo vyloženě letní počasí a přišlo na 500 lidí, celkovou návštěvnost odhadujeme kolem 800 lidí plus děti. Ale pojďme postupně.

Čtvrtek: Začali pracovat řezbáři, přišly se na ně podívat děti z naší školy i školky, mohly si vyzkoušet zatloukání hřebíků do špalku a malovat na dřívka. Již po prvním dnu byly některé sochy téměř dokončeny. Je třeba zmínit, že šlo o studenty teprve druhého ročníku bystřické nábytkářské školy, přitom jejich díla působila více než profesionálně. Průběžně začali přicházet zájemci o dění v parku, řezbáři přivezli menší sochy jako ukázku svého umu. Přišla se podívat i zahradní architektka Tuzarová, která pro obec letos zpracovala projekt na obnovu parku.

Pátek: Dopoledne vydatně pršelo. Ještě před polednem se mraky rozplynuly a chlapi-řezbáři popadli své pily a opět se pustili do díla. Během dne přišlo poměrně hodně lidí, a to nejen místních. Odpoledne se prohlídky zámku a parku zúčastnilo cca 50 zájemců, někteří dokonce přijeli z Prahy.

Sobota: V sobotu jsme se tzv. hodili do gala, neboť to byl pro nás vrcholný den. Počasí nám hrálo do karet – obloha bez jediného mráčku, slunce svítilo jako v létě, vítr si dal pohov. Byly připraveny stánky s dřevěnými výrobky (vařečky, lžíce, mašlovačky, kuše, praky…), medovinou a koláči. Hasiči zajistili bohaté občerstvení, které zahrnovalo např. zámeckou polévku. Navštívila nás také mušketýrská družina, již vedl kurovický pán a starostka obce Kurovice. Markytánky nabízely kroupovou kaši s mandlemi a rozinkami (byla opravdu skvěla). Hasiči pak v podstatě po celý den předváděli hasičské útoky a hasičskou techniku. V zámku se promítaly fotografie z historie zámku i obce, svým komentářem je obohatil bývalý kronikář obce a autor knihy o Přílepích pan Zdeněk Němec. Dr. Lenka Křesadlová z Národního památkového ústavu v Kroměříži pak vysvětlila, čím je přílepský park zajímavý z historického hlediska, jak byly pravděpodobně vybírány stromy do parku. Pár minut po 15. hodině pak starosta obce Rudolf Solař oficiálně zahájil veřejnou sbírku na obnovu zámku a parku. Poté následovala salva mušketýrské družiny a vysvětlení bojových a střeleckých postupů za 30leté války. Děti si kromě práce se dřevem mohly zadovádět na skákacím hradě. Prohlídky zámku byly původně plánovány dvě, ale nakonec se průvodkyně Martina ani na chvíli nezastavila a neúnavně vše vykládala dalším a dalším zájemcům, kteří měli snad bez výjimky konkrétní vztah k zámku. Buď se tam sami narodili, nebo se tam narodily jejich děti či blízcí příbuzní, případně tam pracovali. Dopolední prohlídku vedla Vlasta Čablová, odpolední dr. Křesadlová. Celý den se snad až neskutečně vydařil, přišlo na 500 lidí (plus děti) a odezvy byly veskrze pozitivní.

Neděle: Tento den byl o poznání klidnější. Bylo zataženo, ale teplo, my již nebyli tak nervózní z toho, jak to všechno dopadne. Také program již nebyl tak nabitý – „pouze“ řezbáři, aktivity pro děti, prodej koláčů, komentované promítání fotek (Z. Němec) a odpolední přednáška Jiřího Janála také z Národního památkového ústavu o pověstech z Přílep a okolí. Na závěr své přednášky nám doporučil knihy, které se touto tematikou zabývají. Dle našeho odhadu přišlo v neděli asi 300 osob.

Závěr: Moc děkujeme všem, kdo jste přišli a podpořili naši akci a tedy i obnovu zámku a parku. Moc děkujeme také všem sousedům a kamarádům, kteří nám pomohli s organizací. Pak samozřejmě obci a přílepským hasičům, kteří s námi do přípravy takové akce šli. Na dobrovolném vstupném jsme vybrali více než 40 tisíc Kč, téměř 13 tisíc činily náklady na akci (plus téměř 5 tisíc Kč stál benzin a olej pro řezbáře, což hradila obec), něco si vyžádá konzervace soch, něco si spolek ponechá na organizování dalších akcí a část samozřejmě věnujeme do veřejné sbírky. Základní informace o ní můžete nalézt zde, přispět můžete na transparentní účet č. 115-7191560247/0100, který můžete sledovat zde. S řezbáři jsme již domluveni, že za rok znovu. Přijdete taky? Určitě budou nějaké novinky. 🙂

Eva Husáková

Autory fotografií jsou: Vlasta Čablová, Renata Molová, Laďa Šafařík.

13. března 2018 – Úterý v knihovně: dobrovolníci a památky aneb o obnově hradu Lukov s J. Holíkem

13. března 2018 – Úterý v knihovně: dobrovolníci a památky aneb o obnově hradu Lukov s J. Holíkem

Hrad Lukov není třeba představovat. Snad všichni vědí, že se tam především za posledních dvacet let odvedlo neuvěřitelné množství práce, je z něj významný cíl víkendových výletů a koná se tam čím dál více zajímavých akcí. Za vším stojí Jiří Holík. K nám do Přílep přijel předat své know-how, beseda byla opravdu besedou, kdy jsme panu Holíkovi pokládali nejrůznější praktické otázky týkající se hradu a Spolku přátel hradu Lukova, např. kolik mají aktivních členů, jak probíhá spolupráce s obcí, kde a jakým způsobem získávají finance na svoji činnost. Dozvěděli jsme se, že J. Holík „dělá“ hrad na „plný úvazek“, zatočila se nám hlava při výčtu akcí, které se na hradě odehrávají, a počtu jejich návštěvníků – oficiálně hrad ročně navštíví 20 tisíc lidí a mimo organizované akce dle odhadu dalších 10 tisíc. Spolek navázal velmi dobrou spolupráci s úřady, spolky, obcemi i Lesy ČR, v poslední době připravil také několik vzdělávacích programů pro děti o archeologii či ptactvu.

Pro nás z toho plyne jednoznačný závěr. Pokud má někdo vizi a dá věci, které věří, svou energii, dílo se podaří. Proto nás mrzí, že nikdo z našich zastupitelů na besedu nepřišel. Pouze M. Sovadina zavolal, že opravdu přijít nemůže. Pan starosta přišel, jak již je jeho zvykem, až po skončení besedy. Nicméně věříme, že se situace postupně zlepší a o aktivity, které nám mohou pomoci park a především zámek navrátit do života, budou mít zastupitelé i obyvatelé Přílep skutečný zájem.

13. února 2018 – Úterý v knihovně: O parku s K. Tuzarovou

13. února 2018 – Úterý v knihovně: O parku s K. Tuzarovou

Druhé únorové úterý v knihovně patřilo zámeckému parku. Vlasta Čablová pozvala zahradní architektku Kateřinu Tuzarovou, aby představila plán na obnovu parku. Paní Tuzarová přijela i se svými kolegyněmi. Máme radost, že toto téma přilákalo tolik našich spoluobčanů. (Trochu jsme to čekali a každá z organizátorek něco přichystala, také někteří účastníci přinesli občerstvení.) 🙂 A nejen je, přijely i členky spolku Proud Holešov, který pečuje o Americký park.  Besedu zahájila Vlasta Čablová, která představila nejkrásnější stromy v parku. Následovalo vystoupení K. Tuzarové. Nejprve popsala stav stromů v parku a vysvětlila, proč je nezbytné pokácet cca 25 stromů, a to i některé z těch významných, např. dub červený. Jsou totiž napadeny houbami či jmelím do takové míry, že je již nelze zachránit a hrozí odlamování větví a vývrat. Na druhou stranu, pokud to bude jen trochu možné, doporučuje odborný zásah spočívající třeba v maximálním možném odstranění jmelí. A z vhodných částí poražených stromů budou vyřezány sochy, které budou rozmístěny po parku.

Druhá část byla optimističtější, neboť paní architektka představila možnou budoucí podobu parku: důstojný vstup, kdy by se kontejnery mohly přesunout dolů na nádvoří u předzámčí. Vznikl by tak sběrný dvůr s možností parkování pro účely vykládky a nakládky, zcela dole v rohu u zahrady MŠ by mohla být kompostárna. Vstupní brána do parku by se posunula pod zastávku, kde by mohlo být veřejné WC a infocentrum. Než se začne v parku s další výsadbou kapradin, cibulovin, rododendronů a nových stromů, je nezbytné kvalitní oplocení, aby zvěř nové rostliny neožírala. V západním spodním rohu parku by mělo vzniknout dětské hřiště, v západní části dolní louky (blízko krušpánku) by mohla být vysazena lípa republiky, ve východní části dolní louky vybudován altán a nová stezka, horní „okruh“ by mohl být osvětlen. Chodník u jezírka by se měl přesunout, neboť velká lípa u jezírka je téměř celá „zalitá“ asfaltem, část chodníku by se pak měla nahradit novým povrchem.

Záměrně uvádíme „mohlo by“ a „mělo by“, neboť jde o návrh, jehož realizaci musí ještě posoudit dr. L. Křesadlová z Národního památkového ústavu v Kroměříži, i když paní Tuzarová samozřejmě své představy průběžně konzultuje. Klíčové však budou finanční možnosti obce. Je zřejmé, že cílového stavu je možno dosáhnout spíše za deset než pět let, především proto, že by obec chtěla zahájit také rekonstrukci zámku. Možnost získat velké dotace na celkovou rekonstrukci ať už parku či zámku v nejbližší době již zřejmě nebude, proto bude nezbytné naplánovat revitalizaci parku i zámku na etapy a snažit se maximálně využívat i menší dotační možnosti. V březnu bude možnost požádat o dotaci ve výši 250 tisíc Kč z programu Natura. Podání dotace zajišťuje V. Čablová, žádost by měla zpracovat paní Zapletalová z Mikroregionu Holešovsko. Držme pěsti, ať to vyjde, dobrá každá koruna.

Co bychom však chtěli rozjet ještě letos, je možnost zakoupení stromu a jeho vysazení v parku na určené místo, u stromu by bylo uvedeno, kdo jej zakoupil. Obdobně by se dalo v budoucnu postupovat při pořizování laviček. Máme spoustu nápadů, teď mít jen čas a peníze na jejich realizaci. 🙂

9. ledna 2018 – Úterý v knihovně: Novoroční rozjímání s H. Žůrkovou

9. ledna 2018 – Úterý v knihovně: Novoroční rozjímání s H. Žůrkovou

Druhé lednové Úterý v knihovně jsme novoročně rozjímali s Helenou Žůrkovou. Atmosféru jejích básní a zamyšlení nad dnešní dobou, odpuštěním, sebepřijetím či mezilidskými vztahy dotvořily nádherné fotky jejího syna Petra a odpovídající hudba. Byl to skutečný multimediální pořad 🙂 Také jsme se ale zasmáli, například při poslechu povídky Sněhová story, která obsahovala pouze slova začínající na písmeno s.

9. prosince 2017 – Předvánoční tvoření ze slámy

9. prosince 2017 – Předvánoční tvoření ze slámy

Předvánoční tvoření ze slámy s Františkem Zuskou, nositelem tradice lidových řemesel 2017 (podrobnosti zde), skvěle vystihla Vlasta Čablová v mailu, kde mi posílala fotky: „Včerejší večer byl přímo kouzelný!! Bylo to odpočinkové a přitom nabíjející energií. Mám z takového večera nádherný pocit. Pan Zuska při svém věku dokáže ještě lidem kromě svého umění předat i energii a to je opravdu na hlubokou poklonu!“ Pan Zuska nemá ve věku 85 let problém vyběhnout schody nebo se shýbnout pro spadený kousek slámy, je ve skvělé kondici. A to mu umožňuje již více než 40 letech předávat dál své umění práce se slámou. Jako samouk si na všechny postupy si přišel sám. A protože je profesí stavař jde na vše logicky a systematicky. A tak nám při tvoření přesně říkal, jak máme co udělat a proč, předával nám některé ze svých fíglů. A tak jsme si mohli každý odnést, copánkové srdíčko, několik hvězdiček a andílka. Kdo by měl zájem vědět a vidět více, může navštívit jeho výstavu, která do 28. února probíhá ve zlínském Muzeu jihovýchodní Moravy (14. budova, více zde).

28. listopadu 2017 – Úterý v knihovně

28. listopadu 2017 – Úterý v knihovně

Druhá z řady úterních besed v přílepské knihovně měla indiánskou příchuť. O svých zážitcích s kanadskými příslušníky kmene Černonožců a o tom, co je vlastně k indiánům přivedlo, povídali Dušan a Petra Hanákovi. Postupně se místnost zcela zaplnila, židle nestačily. Nevím, jak ostatní, ale já si představovala spíše romantickou besedu o indiánských rituálech a příbězích. Ovšem začátek měl do idyly daleko. To, čím si indiáni procházeli při násilném odebírání z rodiny a snaze o převýchovu ve speciálních školách, kde děti zažívaly především hlad a týrání, není běžně známé. A jejich současná realita v rezervacích se šrámy na duši po převýchově, bez zaměstnání, za to s registračním číslem, alkoholem a drogami se šťastným životem nazvat nedá. Nakonec však došlo i na ty rituály, tradice a vztahy. Fotky prérie a posvátných míst byly nádherné. K tomu jsme měli možnost ochutnat sladkou i slanou verzi indiánského chleba. Dvě hodiny vyplněné opravdu silnými příběhy a emocemi. Děkujeme a snad brzy znovu na shledanou. 🙂

 

 

3. listopadu 2017 – Lampionový průvod

3. listopadu 2017 – Lampionový průvod

Sešli jsme se před 17 hodinou u zámku, počasí nám přálo, bylo sucho a relativně teplo. Prošli jsme zešeřelým parkem, jen zámek osvětlovala barevná diskokoule. Potom nahoru návsí k dětskému hřišti a zpátky dolů ke škole. Na zahrádce u Páralů pro nás hasiči nachystali oheň, ze školy jsme přivezli čaj. A pak už se jen vykládalo, opékaly špekáčky, děcka létala jak zběsilá… Myslíme, že všem to přišlo jako skvělá akce. Do příštího roku určitě vymyslíme lepší trasu a možná nejen to :-).

 

 

 

24. října 2017 – Úterý v knihovně

24. října 2017 – Úterý v knihovně

Ve spolupráci s obecní knihovnou jsme zahájili řadu podzimních a zimních setkání Úterý v knihovně, aneb co čte…  Jako první se uvolila o svých oblíbených knihách vyprávět Helena Kuchařová. Besedovat přišly, podle očekávání, samé ženy. Stoly a nádobí nám skvěle připravila J. Žourková z obecního úřadu, občerstvení zajistily organizátorky. A co že to Helenka Kuchařová ráda čte? Třeba Čtyři dohody od D. M. Ruize, Proroka od Ch. Džibrána, Hledače mušlí od R. Pilcherové, Francouzské děti jedí všechno od K. Le Billonové, knihy od R. Fulghuma a spoustu dalších. Mluvilo se samozřejmě i o józe a významu dechu, opomenuto nezůstalo ani jídlo. Sedělo se, povídalo a poslouchalo, rozcházely jsme se kolem půl sedmé.

 

 

14. října 2017 – Brigáda v parku

14. října 2017 – Brigáda v parku

15. 10. 2017: Poslední brigáda v tomto roce a počasí konečně vyšlo, bylo opravdu nádherně. V pátek jsme ještě ořezali tisy pod zastávkou a část cesmín v horní části, děcka sázela květiny a uklízela. V sobotu se pokračovalo v řezání, např. vyvrácené jedle, a „kůrováním“ keřů pod zámkem.

Eva Husáková