Obnova parku běží na plné obrátky

Obnova parku běží na plné obrátky

Aktualizováno 13. 6.

Pravidelná údržba, výsadba nových keřů a stromů i kácení, nové informační tabule, výsev květnaté louky. To jsou hlavní věci, které se udály v parku za poslední období. Takto stručně napsáno to vypadá velmi snadno, ale je za tím velká spousta telefonování, e-mailování a v konečné fázi ještě větší množství manuální práce.

Na podzim loňského roku byly vysazeny nové stromy: javor klen, javor mléč a kaštanovník jedlý, které si opět „zakoupili“ Přílepané. Nově musely být také vysazeny břízy himálajské z předchozího roku, neboť uhynuly. Všechny stromy, na něž někdo přispěl, jsou opatřeny cedulkou s informací o stromu a dárci.

Vítání jara neproběhlo, tak jsme 31. března pozvali pár známých k výsevu květnaté louky. Každá ze šesti rodin měla vyčleněn vlastní sektor, aby byly, v souladu s nařízeními vlády, dodrženy patřičné rozestupy. A pak už semínka hadince, hvozdíku, chrastavce, kmínu, krkavce, mochny, silenky, smolničky a dalších lučních květin v zemi čekala na déšť, aby vzešla, a my se mohli tou krásou při procházkám parkem těšit. Když je řeč o procházkách, musíme zmínit také nádhernou cestičku u horní branky. A samozřejmě nový plot na západní straně parku.

Instalovaná informační tabule s přehledem nejvzácnějších stromů dostala dvě kamarádky, tentokrát se stručnou historií obce a zámku.

Kromě výsadby a tvorby však došlo i na kácení vzrostlých stromů. Byl zpečetěn osud velké borovice hedvábné, která byla výraznou dominantou horní louky. Skácení bylo nevyhnutelné. Již v roce 2010 byla sesazena koruna, v roce 2015 byla tahová zkouška na hraničních hodnotách. Kmen byla však podélně prasklý a prohnilý do dvou třetin. Strom navíc neohrožoval „jen“ návštěvníky parku, ale další dva vzácné jedince – magnolii a jinan. Na podzim bude ve stejném místě vysazena borovice nová, aby zůstal zachován kompoziční charakter zahrady.

Pilám dřevorubců podlehla také lípa v prostoru u školky. Byla napadena jmelím z 80 %, zkázu dokonal hmyz. Z kmene lípy byla vyřezána knihobudka. Že byl stav stromů opravdu kritický, nejlépe dokládají jejich pařezy.

V  dubnu se ve výsadbě pokračovalo, podle plánu bylo vysázeno šest jehličnanů a další kaštanovník, ve svahu naproti zámku vznikl zcela nový záhon s rododendrony a hortenziemi.

Průběžně děláme brigády na odstranění náletových rostlin a vyčištění záhonů. Na podzim se plánuje dosadba dalších pěti dubů. Tím by měla být výsadba v parku podle projektu, pokud jde o stromy, splněna. Na řadě budou keře, živé ploty, dosadba trvalek. Další prvky doplní také hřiště, a to lanovka a hmatový chodník. A pak už zbývá „jen“ pravidelná zálivka a údržba nejen nově vysazených rostlin.

Poděkování za výbornou spolupráci patří paní starostce, zaměstnancům obce a všem dobrovolníkům.

Nová střecha a infotabule

Nová střecha a infotabule

Tak už máme novou střechu! Tedy, my vlastně ne, ale přílepský zámek. Ještě sice chybí nátěr, zato se však nová krytina blýská novotou. Proto také stále stojí kolem zámku lešení. Další část rekonstrukce závisí na projektu, který by měl být brzy dokončen, a také na financích, které obec buď vyčlení, nebo se jí podaří získat z dotací. My se snažíme obnovu podporovat propagací veřejné sbírky, do níž může přispět každý. Aktuální stav (momentálně činí více než 400 tisíc Kč) a číslo účtu naleznete zde.

Koncem roku do parku přibyla informační tabule s přehledem nejvzácnějších stromů. Dělá společnost skulptuře čápa a spolu tak vítají návštěvníky parku. Upravený park s novými prvky k procházkám přímo vybízí, co myslíte? 🙂

21. března 2020 – Vítání jara (zrušeno)

21. března 2020 – Vítání jara (zrušeno)

Dětské hřiště v zámeckém parku vzniklo již na podzim, nebylo ale ještě zcela dle našich představ. Průběh letošní „nezimy“ však přispěl k tomu, že houpačky byly hojně využívány, což nás nesmírně těší a je důkazem toho, že naše úsilí má smysl.

Slavnostní otevření hřiště jsme naplánovali na první jarní den s tím, že do té doby stihneme vše dokončit. A to se i stalo: na konci února jsme nechali přivézt štěpku pod velkou houpačku, počátkem března jsme zrušili starý plot a vyčistili prostor od náletových dřevin, pískoviště se dočkalo krycí sítě. Hřiště můžeme prohlásit za dokončené!

Kvůli omezení shromažďování akce neproběhla. Ale o týden později proběhl výsev luční semenné směsi, o tom více v dalším článku. Jaro však přišlo i bez našeho vítání, jak dokazují fotky narcisů a krokusů vysazených v parku před dvěma lety.

Přání

Přání

Napřed jsme si říkali, že se letní fotka k vánočnímu přání moc nehodí. S ohledem na aktuální počasí to však nijak výstřední není. S připomenutím úspěšných mečíkových slavností si Vám tedy dovolujeme popřát klidný vánoční čas a úspěšný nový rok. A vzhledem k tomu, že úspěch, podobně jako štěstí může mít spoustu podob a forem, tak dodáváme: dle Vašich představ, přání a snů. 

Zámecké hřiště

Zámecké hřiště

V červenci letošního roku byly zahájeny práce na novém dětském hřišti v západním koutu zámeckého parku. Pískoviště jsme vybudovali svépomocí za významného přispění našich rodinných příslušníků. Za finanční dar od společnosti Ferona jsme pak pořídili od zkušeného výrobce kvalitní herní prvky z akátového dřeva s potřebným atestem. Na konci října byly do parku umístěny tři druhy houpaček – klasická, hnízdo a vahadlová. Hřiště doplňují již dříve usazené skulptury šneků a housenky. Ty byly vytvořeny v rámci  dubnových Řezbářů.

Na jaře máme v plánu hřiště rozšířit o zážitkový chodník a lanovku. V každém případě již nyní vzniklo velmi příjemné místo a my věříme, že se upravený park stane cílem vycházek nejen rodičů s malými dětmi. Fotografie dokazují, že se tak již děje, což nás velmi těší.

Přílepský habr na 5. místě

Přílepský habr na 5. místě

Slavnostní vyhlášení ankety Strom roku 2019 proběhlo 24. října 2019 v Brně v sídle pořádající Nadace Partnerství. Náš Přílepský habr se umístil na 5. místě s 1316 hlasy, výsledky celé ankety naleznete zde. Moc děkujeme všem, kteří Přílepský habr svým hlasem podpořili.

Sice jsme nevyhráli, což jsme si přáli asi stejně jako ostatní účastníci ankety, nicméně jsme určitě další špetkou přispěli ke zvýšení povědomí o naší obci a zámeckém parku. A možná že zkusíme účast v anketě v některém dalším roce znovu. 🙂

Přílepský habr – bude stromem roku?

Přílepský habr – bude stromem roku?

Naše členka Vlasta Čablová je nevyčerpatelnou studnicí nápadů. Právě ona přišla v zimě s nápadem přihlásit habr ze zámeckého parku do ankety Strom roku. A ejhle, už jsme ve finále. Z přihlášených více než 40 stromů náš habr a jeho příběh zaujaly porotu natolik, že náš zámecký habr obecný převislý vybrala do finále této ankety. Hlasování začalo 17. června a potrvá až do 25. září. Přílepský habr dostal přezdívku Patron zrození a hlasovat pro něj můžete zde. Anketu pořádá Nadace Partnerství a více o celé anketě Strom roku se dozvíte zde.

Celý příběh našeho stromu:

V místě, kde se Valašsko s Hanou stýkají, leží obec Přílepy. A co paměť Přílepanů sahá, v blízkosti zámku stojí chlapák rozložitých křivolakých větví. Kdo však přesně ví, čeho byl přílepský habr svědkem, co vše se přehnalo nad jeho korunou, kolik poutníků objaly jeho dlouhé převislé ruce a kolika lidem poskytl toužebně očekávaný stín ve dnech rozpálených sluncem? Majestátní habr nechal vysadit hrabě Karel Maxmilián, první z přílepské větve Seilernů, někdy kolem roku 1850. Bylo to v dobách, kdy se rozhodl tvrz přestavět na zámek. Sám milovník přírody opustil vojenskou službu a jal se studovat hospodářské vědy. Zabýval se výživou rostlin, přírodními a umělými hnojivy. Na svých statcích nabyté poznatky zkoušel a stal se vzorem jiným statkářům. Z jeho pera dokonce vzešel v roce 1865 spis Nauka o výživě bylin. Ze čtyř dětí, které se jim s manželkou Marií z Hardeggu narodily, zůstal na zámku v Přílepech žít syn Julius. Sedával pod košatým habrem a poslouchal, co mu šum listí našeptával. Miloval tento kraj, a proto se rozhodl zámek zvětšit a založit zde pro místní děti školu. Rozložitý strom byl svědkem Juliovi lásky k Terezii, prvních krůčků i dospívání jejich dětí. Ty osud zavál jinam. A Terezie se stala dobrým duchem Přílep, když již žila na zámku sama jen se služebnictvem. Pak přišel rok 1945. Zámek byl zestátněn, Terezie musela odejít. Habr stále prodlužoval své větve ve snaze obejmout své pány, ale i celé přílepské okolí. Viděl, jak se ze zámku stává učňovský internát, chlácholil studenty před zkouškami a milence svými zelenými pažemi objímal, aby na ně vidět nebylo. Za svůj dlouhý život spatřil nespočet zázraků zrození nového života, nejprve těch panských, nyní i těch z nejchudších. Zámek byl upraven na porodnici, ve které se narodilo na dvacet jedna tisíc dětí. Čas plynul. Porodnice byla zrušena a habr byl svědkem postupného chátrání starého zámku. Ač ho jeho srdce nespočetněkrát převelice zabolelo, dál pokorně, vše objímaje, příchozí utěšoval, slzy utíral, lásku chránil, smích nechával roznést do dálky. To když se v parku festiválky a slavnosti konaly, hasiči trénovali, či jen děti běhaly. A všechna svěřená lidská tajemství před celým světem ukryl, aby je chránil ještě po mnoho desítek let.

 

Co se bude dít v parku příští rok?

Co se bude dít v parku příští rok?

U příležitosti státního svátku bylo v parku vysazeno 8 nových stromů, jedním z nich byla i lípa republiky a také ambroň věnovaná památce zahradní architekty Kateřiny Tuzarové, která připravila projekt na obnovu parku. Je třeba zdůraznit, že projekt v podobě, jak jej paní Tuzarová připravila, není nedotknutelný. Je podkladem pro diskusi, která dosud neproběhla a proběhne bohužel již bez paní architektky. Základní myšlenka a rozmístění jednotlivých prvků je dle našeho názoru zcela logické. O způsobu realizace konkrétních prvků je však třeba ještě přemýšlet. Příkladem budiž hlavní brána do parku, která by měla být dle paní architektky posunuta blíže k zámku až na samotný roh hospodářských budov. V této otázce nejsme ani my jednotní a výsledek musí vzejít z diskuse po zvážení všech pro a proti.

Kromě další obnovy parku je třeba dbát především na údržbu, jinak přijde veškerá dosud vynaložená energie vniveč. Vzhledem k tomu, že prší stále méně, je třeba nejen nově vysazené stromy pravidelně zalévat. Na konci října proběhlo (zřejmě) poslední velké kácení, neboť hrozilo riziko vývratu některých jedinců, například velkého javoru u zámecké věže.

V letošním roce jsme se nám podařilo zajistit dotaci ve výši 150 tisíc Kč od Ministerstva životního prostředí, která byla letos a v příštím roce použita na péči o stávající stromy. Jde o zásluhu Vlasty Čablové, jejíž nasazení je neuvěřitelné. Spousta třicátníků by jí mohla závidět její energii.

Abychom byli konečně konkrétní:

 • zdravotní, udržovací a bezpečnostní řezy stromů (zejm. jmelí)
 • úprava části parku v západním rohu, což je prostor pro dětské hřiště
 • vyfrézování starých pařezů
 • pravidelná zálivka vysázených stromů, rhododendronů a tisů
 • odstraňování náletových rostlin
 • zakůrování štěpkou nových i stávajících keřů (lepší zadržení vláhy)
 • odvoz  dřeva z pokácených stromů, vyčlenění kusů vhodných pro řezbáře (plánujeme na jaro 2019)
 • provedení „tahové zkoušky“ u dubu červeného, buku červeného, zda nehrozí vývrat či zlomení
 • oprava či nové oplocení parku (ochrana proti okusu zvěří)
 • pořízení nových prvků pro dětské hřiště
 • lavičky, koše, osvětlení, altán…
 • úprava jezírka
 • výsadba nových stromů, listnatých i jehličnatých (určitě zase vyhlásíme možnost přispět na konkrétní strom)

Nyní by se už mělo především sázet a tvořit, věříme, že se nám podaří plán výsadby splnit během dvou tří nejbližších let. Vše záleží na vedení obce, jaké stanoví pro tento a další roky priority pro rozvoj obce, kolik bude v rozpočtu obce na údržbu a obnovu parku vyčleněno peněz a také zda se nám podaří získat nějakou dotaci, například z MAS Moštěnka.

Foto: Prostor v západním rohu parku, který je určen pro dětské hřiště. Staré kmeny slouží jako broukoviště. S ohledem na neutěšený vývoj naší přírody je třeba i v zámeckém parku podporovat biodiverzitu. Dostatek hmyzu znamená dobré prostředí pro ptactvo.

Vysaďte svůj strom v přílepském parku

Vysaďte svůj strom v přílepském parku

Zbývá už jen jediný strom, kdo se jej ujme?

Letos můžeme v parku vysadit osm stromů, některé z nich nabízíme do akce Vysaďte svůj strom v přílepském parku. Stromy se budou vysazovat o posledním říjnovém víkendu (27. a 28.), neboť jedním z vysazovaných stromů bude i „obecní“ lípa republiky.

Kromě  zmíněné lípy srdčité (Tilia cordata) se bude vysazovat také liliovník tulipánokvětý (Liriodendron tulipifera), moruše bílá, převislá (Morus alba Pendula), bříza převislá, stříhanolistá (Betula pendula Laciniata) a dvě břízy himálajská (Betula utilis jacqumontii). Další strom (ambroň západní) věnuje náš spolek památce zahradní architektky Kateřiny Tuzarové, která letos dokončila projekt na obnovu parku, ale výsledku se již nedočká. Uvedené stromy jsou již zamluveny, na svého majitele čeká poslední exemplář:

 • ambroň západní (Liquidambar styriflua Worplesdon)

Proto neváhejte a kupte si „svůj“ strom. Můžete jej i někomu věnovat, dárkové poukazy máme připraveny. Cenu jsme stanovili na 5.000 Kč, celkové náklady jsou však téměř dvojnásobné. Jde totiž o vzrostlé stromy s obvodem kmene 14 až 18 cm (dle druhu), jejichž výsadbu je lepší svěřit profesionálům. Náklady tedy kromě samotných stromů a jejich dopravy zahrnují vyhloubení jámy, výsadbu, ukotvení, výsadbové kůly a příčky, zhotovení závlahové mísy, mulčování a hnojení. Park je obecní, vše tedy hradí obec. Zájemce o strom poskytne dar v minimální výši 5.000 Kč (horní hranice není stanovena) 🙂 a může jít sázet.

Pokud Vás naše výzva oslovila, pište na mail eva1.husakova@gmail.com.

Mladý dub červený v našem parku. Kdybychom vysazovali takto malé stromy, vypadalo by to tam hodně dlouho jako v „zahradní školce“.

 

Píše se o nás :-)

Píše se o nás :-)

V červnu se o nás psalo minimálně dvakrát, a to na webu PROPAMÁTKY a v Hanáckých novinách. Oba články si můžete přečíst zde: Hanácké noviny, PROPAMÁTKY. Oba články „pro jistotu“ přidáváme do tohoto článku.

Hanácké noviny

Přílepský spolek zachraňuje chátrající zámek. Dobrovolníci chtějí rozhýbat život v obci

Zámek v Přílepech sloužil od roku 1955 jako porodnice, narodilo se zde téměř 21 tisíc dětí. Dnes opuštěný objekt chátrá, byť je společně se zámeckým parkem na seznamu kulturních památek. O jeho záchranu teď usiluje místní spolek, díky kterému obec znovu ožívá.

O zámek a park v Přílepech na Kroměřížsku poslední roky nikdo nepečuje, objekt i okolí proto značně chátrá. Foto: Eva Minárová

Dobrovolníci společnými silami pořádají kulturní akce, na které se sjíždí i lidé z okolí. „Dorazili i Pražané, kteří mají v Přílepech kořeny,“ komentovala jednu z posledních akcí v obci Eva Husáková, členka Spolku Přílepy – náš domov.

Majetek obce, který roky nikdo nevyužívá

Největší úkol má však spolek teprve před sebou. K revitalizaci zámku a přilehlé zeleně jsou potřeba nejen finance, ale především podpora z vedení obce. „Daří se nám pomalými krůčky vyjednávat se zastupiteli, ale není to jednoduchá práce,“ řekla úřednice, která se roky pohybuje v regionální a veřejné správě.

Zámek by podle ní měl sloužit obyvatelům. „Kavárna, společenské místnosti, kde se můžou setkávat všechny generace a pořádat nejrůznější akce,“ popsala vizi spolku. „V ostatních obcích jsou místa, kde se mohou lidé scházet, třeba sokolovny. My máme zámek, ale nevyužíváme ho,“ doplnila Eva Husáková.

Zámek z roku 1885 by mohl být dominantou Přílep

„Co jiného by mělo být středem obce, než krásný zámek s parkem? Na co jiného můžou být Přílepané pyšní?,“ ptá se členka spolku, na jehož počátku byla právě snaha o zvelebení pustnoucího parku. „Sousedka se začala o park starat, následně pomáhali i další při dobrovolných brigádách,“ vzpomínala.

„Nejde nám jen o záchranu zámku a okolí, hlavním záměrem je rozhýbat dění v obci,“ doplnila. Přes zimu spolek pořádá Úterý v knihovně – pravidelné besedy se zajímavými lidmi. Organizuje i bazárky, dílny nebo třeba výstavy.

Výsledky řezbářského sympozia v přílepském parku. Foto: Eva Minárová

Úspěch slavila také poslední dubnová akce Řezbáři v Přílepech anebo probuzení parku a zámku Přílepy. „Za dobrovolné vstupné mohli lidé vidět přímo při práci studenty z nábytkářské střední školy v Bystřici pod Hostýnem. Sochy vyřezané ze dřeva teď zdobí park,“ řekla Eva Husáková.

Oprava přijde na miliony, pomoci má veřejná sbírka

V minulém měsíci odstartovala v Přílepech i veřejná sbírka na rekonstrukci zámku a obnovu parku. Za první tři týdny přibylo na bankovním účtu obce skoro 22 tisíc korun. Přispívat lze i do pokladničky přímo na obecním úřadě.

Zámek a park v Přílepech na Kroměřížsku. Foto: Eva Minárová

Prvním krůčkem ke zvelebení zámku by mohla být výměna oken. „To bychom rádi stihli ještě letos, ale neděláme si plané naděje. Jak se nedávno ukázalo, nedostatky má i jen několik let nová střecha, do zámku zatéká, na to je potřeba také myslet,“ uvedla Eva Husáková.

Podpora místních a úřadu?

Dostávat obyvatele na svou stranu jde sdružení pomalu. „Od začátku se setkáváme s nepochopením, samozřejmě. Někteří nerozumí tomu, že chceme něco dělat pro druhé a ještě navíc zadarmo. Přízeň přichází postupně, když lidé vidí, že jen nemluvíme, ale konáme,“ tvrdí.

Díky podpoře svazu místních zahrádkářů i dobrovolných hasičů spolek zvládá aktivity, ke kterým se zavázal. „Máme nápady na spoustu menších akcí pro Přílepany. Zámek přeci zchátrat nenecháme, dokud to jen trochu půjde, budeme usilovat o jeho záchranu,“ uzavřela Eva Husáková.

 

PROPAMÁTKY.CZ

ROZHOVOR | S Evou Husákovou o pomoci při obnově zámeckého areálu Přílepy

18. 6. 2018

Propamatky.info: Na zámku v Přílepích sídlila svého času porodnice.

Na zámku v Přílepích sídlila svého času porodnice. | Foto: MaruskaZ – Wikimedia Commons | Licence: CC-BY-SA 3.0PŘÍLEPY (KROMĚŘÍŽSKO) | Spolek Přílepy – náš domov se aktivně snaží být nápomocen obci při revitalizaci zámeckého areálu, včetně přilehlého parku. O spolupráci s obcí a společné snaze zachránit ohroženou památku jsme si povídali se zástupkyní spolku Evou Husákovou.

Jakými aktivitami se zabývá váš spolek a co je jeho posláním?
Objektem našeho zájmu je především zámecký areál, soustředíme se ovšem i na nejrůznější kulturní a společenské akce. Tyto aktivity se samozřejmě navzájem prolínají. Za úspěch považujeme deklaraci obce, zámek nebude prodávat a vezme rekonstrukci do svých rukou. Současně také to, že obec přijala projekt na revitalizaci parku, jehož vznik jsme iniciovali, a uvolila se vyhlásit veřejnou sbírku na obnovu zámku a parku.

Můžete stručně představit zámek a popsat jeho historii?
Zámek patřil rodu Seilernů, původně šlo o tvrz, která byla v polovině 19. století přestavěna na zámek. Současnou podobu získal ke konci 19. století. V roce 1945 byl zestátněn. Náš zámek je výjimečný především tím, že v něm v letech 1955 až 1984 byla porodnice a dalších 10 let ještě gynekologické oddělení. Narodilo se tam přes 20 tisíc dětí, což znamená, že se zámkem je nějakým způsobem spojeno nejen těchto 20 tisíc lidí, ale především žen, které tam rodily či byly operovány. V tom spočívá jeho zcela ojedinělý genius loci.

Obec Přílepy vyhlásila i veřejnou sbírku na obnovu památky. Pro jaké účely tyto prostředky budou vynaloženy?
Zámek potřebuje kompletní rekonstrukci. Musí se opravit střecha, repasovat či zcela vyměnit okna, udělat nová fasáda a kompletní rozvody. Příjmy ze sbírky budou tedy využity pro některou z těchto prací. Počítáme s tím, že až budeme vědět, jaké práce a kdy budou probíhat, rozjedeme informační kampaň, aby lidé mohli přispět na konkrétní účel.

Věnujete se i obnově parku, na jehož revitalizaci byla podána i žádost o dotaci z programu Natura. Jak se do údržby zapojujete?
V posledních dvou letech se především odstraňovaly náletové rostliny a kolem plotu v horní části parku vysazovaly nové keře. Bez pravidelné péče by neměly prostor pro růst a zahynuly. Nemalé množství stromů také bylo ve velmi špatném stavu, většinou kvůli napadení houbou. Což dokládá i pád několika kusů letos v zimě. Museli jsme tedy přikročit ke kácení. Z programu Natura by mělo být hrazeno ošetření stromů a ořezy větví napadených jmelím. Pro příští rok přichází v úvahu také dotace od MAS Moštěnka.

Připravuje se také rekonstrukce panského sídla. Jaké opravy jsou před vámi a z jakých zdrojů se na ně budete snažit získat finanční prostředky?
Jak jsem uváděla výše, zámek potřebuje kompletní rekonstrukci. Obec v posledních letech hospodařila s přebytkem, počítá se tedy s využitím těchto financí. Máme přislíbenu podporu z Programu obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností, v úvahu připadají dotační programy Zlínského kraje na obnovu venkova a obnovu památek a snad i Ministerstva kultury. Pokud to bude třeba, věřím, že obec zajistí další peníze z úvěru.

S vaším spolkem pořádáte také řadu kulturních a společenských akcí. Můžete zmínit jaké? Jsou například navázány i na budoucí obnovu památky?
Začínali jsme s drobnějšími akcemi: bazárkem dětského oblečení, lampionovým průvodem, pletením slámových ozdob. V říjnu jsme zahájili cyklus besed nazvaných Úterý v knihovně, jedna z nich byla zaměřena na představení projektu na revitalizaci zámecké zeleně. Samozřejmě několikrát do roka organizujeme brigády v parku, dvě naše členky tam ale v podstatě ve svém volném čase pracují průběžně po celý rok. A letos v dubnu jsme se odvážili uspořádat čtyřdenní akci Řezbáři v Přílepích aneb probuzení zámku a parku Přílepy. Řezbáři vyřezávali sochy z kmenů stromů poražených v našem parku, připraveny byly přednášky pracovníků Národního památkového ústavu a komentované prohlídky. Hlavním bodem programu bylo vyhlášení veřejné sbírky. Počet návštěvníků a ohlasy nás velmi příjemně překvapily. Na srpen chystáme Mečíkovou slavnost hraběnky Seilernové, jejíž součástí budou opět komentované prohlídky zámku i parku, lidé se tak budou moci dozvědět aktuální stav přípravy rekonstrukce.

Více informací naleznete na stránkách SPOLKU PŘÍLEPY – NÁŠ DOMOV, o veřejné sbírce ve FINANCOVÁNÍ.

FOTOGALERIE