Jedeme dál, věci se hýbou…

Jedeme dál, věci se hýbou…

Tak se nám to všechno pěkně rozhýbalo.

1. Příspěvky do veřejné sbírky na obnovu zámku a parku postupně přibývají, sledovat aktuální stav můžete ZDE. Za příspěvky všem (i těm budoucím dárcům) jménem svým i jménem obyvatel Přílep děkujeme. Náš spolek do sbírky, kromě počátečního vkladu do pokladničky při slavnostním zahájení sbírky na Řezbářích dne 14. dubna, z dobrovolného vstupného vybraného na této akci zašle 10 tisíc korun. Dnes jsme se na tom usnesli. Část dobrovolného vstupného pokryla výdaje na organizaci Řezbářů (šlo především o odměny pro řezbáře a jídlo a pití pro účinkující a organizátory). Další díl bude použit na upevnění soch v parku a jejich impregnaci, dále na nákup nářadí potřebného na údržbu parku, na občerstvení pro účastníky brigád a organizaci dalších akcí.

2. Na obnovu parku byla podána žádost v rámci programu Natura. Zda dotaci v maximální možné výši 150 tisíc Kč obdržíme (obec), budeme vědět kdoví kdy. V každém případě je v parku třeba pokračovat v ořezu větví napadených jmelím, na květnové brigádě by mělo proběhnout vyčištění prostor kolem plotu, aby se na podzim mohl udělat plot nový. Proč musí být park oplocen, když to bude stát určitě více než 200 tisíc Kč? Protože je blízko lesa a pole a zajícům a srnkám nově vysazené rostliny a keře náramně chutnají. Někdo může namítnout, že park u holešovského zámku také není oplocen. Jenomže ten je obklopen budovami a nemá květinovou výsadbu. Náš park je zkrátka jiný. 🙂

3. Pokud jde o přípravu rekonstrukce zámku, začalo se pracovat na podrobné projektové dokumentaci a zvažují se priority. Tou největší je oprava střechy, neboť do ní zatéká a vypadá to na dřevomorku. Potom by snad měla přijít na řadu okna, aby bylo zřejmé, že se to s opravou myslí vážně, a aby zámek co nejdříve začal vypadat jako zámek a ne ruina vhodná pro přespávání různých individuí a odhazování odpadků. Možná se ale nejprve opraví přízemí, aby se mohl přestěhovat obecní úřad, čímž by se uvolnily prostory pro mateřskou školu, která nemůže přijímat tolik dětí, kolik by bylo třeba. Uvidíme. Letos se s největší pravděpodobností s opravami nezačne. Vše se musí co nejlépe připravit, především projednat s památkáři, aby následná realizace probíhala co nejvíce hladce.

4. Máme plno nápadů a tak jsme vymysleli letní Mečíkovou slavnost hraběnky Seilernové. Proběhne 11. srpna a bude to příjemná odpolední akce plná květin a hudby.

Máme z toho radost. Co Vy?

Eva Husáková

12. – 15. dubna 2018 – Řezbáři v Přílepích

12. – 15. dubna 2018 – Řezbáři v Přílepích

Podtitul akce zněl probuzení parku a zámku Přílepy. A myslím, že to se nám podařilo více než skvěle. Počasí nám přálo, v sobotu bylo vyloženě letní počasí a přišlo na 500 lidí, celkovou návštěvnost odhadujeme kolem 800 lidí plus děti. Ale pojďme postupně.

Čtvrtek: Začali pracovat řezbáři, přišly se na ně podívat děti z naší školy i školky, mohly si vyzkoušet zatloukání hřebíků do špalku a malovat na dřívka. Již po prvním dnu byly některé sochy téměř dokončeny. Je třeba zmínit, že šlo o studenty teprve druhého ročníku bystřické nábytkářské školy, přitom jejich díla působila více než profesionálně. Průběžně začali přicházet zájemci o dění v parku, řezbáři přivezli menší sochy jako ukázku svého umu. Přišla se podívat i zahradní architektka Tuzarová, která pro obec letos zpracovala projekt na obnovu parku.

Pátek: Dopoledne vydatně pršelo. Ještě před polednem se mraky rozplynuly a chlapi-řezbáři popadli své pily a opět se pustili do díla. Během dne přišlo poměrně hodně lidí, a to nejen místních. Odpoledne se prohlídky zámku a parku zúčastnilo cca 50 zájemců, někteří dokonce přijeli z Prahy.

Sobota: V sobotu jsme se tzv. hodili do gala, neboť to byl pro nás vrcholný den. Počasí nám hrálo do karet – obloha bez jediného mráčku, slunce svítilo jako v létě, vítr si dal pohov. Byly připraveny stánky s dřevěnými výrobky (vařečky, lžíce, mašlovačky, kuše, praky…), medovinou a koláči. Hasiči zajistili bohaté občerstvení, které zahrnovalo např. zámeckou polévku. Navštívila nás také mušketýrská družina, již vedl kurovický pán a starostka obce Kurovice. Markytánky nabízely kroupovou kaši s mandlemi a rozinkami (byla opravdu skvěla). Hasiči pak v podstatě po celý den předváděli hasičské útoky a hasičskou techniku. V zámku se promítaly fotografie z historie zámku i obce, svým komentářem je obohatil bývalý kronikář obce a autor knihy o Přílepích pan Zdeněk Němec. Dr. Lenka Křesadlová z Národního památkového ústavu v Kroměříži pak vysvětlila, čím je přílepský park zajímavý z historického hlediska, jak byly pravděpodobně vybírány stromy do parku. Pár minut po 15. hodině pak starosta obce Rudolf Solař oficiálně zahájil veřejnou sbírku na obnovu zámku a parku. Poté následovala salva mušketýrské družiny a vysvětlení bojových a střeleckých postupů za 30leté války. Děti si kromě práce se dřevem mohly zadovádět na skákacím hradě. Prohlídky zámku byly původně plánovány dvě, ale nakonec se průvodkyně Martina ani na chvíli nezastavila a neúnavně vše vykládala dalším a dalším zájemcům, kteří měli snad bez výjimky konkrétní vztah k zámku. Buď se tam sami narodili, nebo se tam narodily jejich děti či blízcí příbuzní, případně tam pracovali. Dopolední prohlídku vedla Vlasta Čablová, odpolední dr. Křesadlová. Celý den se snad až neskutečně vydařil, přišlo na 500 lidí (plus děti) a odezvy byly veskrze pozitivní.

Neděle: Tento den byl o poznání klidnější. Bylo zataženo, ale teplo, my již nebyli tak nervózní z toho, jak to všechno dopadne. Také program již nebyl tak nabitý – „pouze“ řezbáři, aktivity pro děti, prodej koláčů, komentované promítání fotek (Z. Němec) a odpolední přednáška Jiřího Janála také z Národního památkového ústavu o pověstech z Přílep a okolí. Na závěr své přednášky nám doporučil knihy, které se touto tematikou zabývají. Dle našeho odhadu přišlo v neděli asi 300 osob.

Závěr: Moc děkujeme všem, kdo jste přišli a podpořili naši akci a tedy i obnovu zámku a parku. Moc děkujeme také všem sousedům a kamarádům, kteří nám pomohli s organizací. Pak samozřejmě obci a přílepským hasičům, kteří s námi do přípravy takové akce šli. Na dobrovolném vstupném jsme vybrali více než 40 tisíc Kč, téměř 13 tisíc činily náklady na akci (plus téměř 5 tisíc Kč stál benzin a olej pro řezbáře, což hradila obec), něco si vyžádá konzervace soch, něco si spolek ponechá na organizování dalších akcí a část samozřejmě věnujeme do veřejné sbírky. Základní informace o ní můžete nalézt zde, přispět můžete na transparentní účet č. 115-7191560247/0100, který můžete sledovat zde. S řezbáři jsme již domluveni, že za rok znovu. Přijdete taky? Určitě budou nějaké novinky. 🙂

Eva Husáková

Autory fotografií jsou: Vlasta Čablová, Renata Molová, Laďa Šafařík.

Zámecký park: středobod obce a superpark

Zámecký park: středobod obce a superpark

14. 2. 2018: Fakt, že náš zámecký park není jen tak ledajakým parkem, dokládá jeho zápis na seznam kulturních nemovitých památek, k němuž došlo na základě iniciativy představitelů obce Přílepy v 90. letech minulého století. Kdyby obec tehdy návrh nepodala, park by nepodléhal žádné ochraně a byl by tedy zcela obyčejným parkem, kde by obec mohla činit v podstatě cokoliv. Kdyby, chyby, teď je teď a je to tak, jak je. Park je majetkem obce a je tedy její povinností se o svůj majetek starat tzv. s péči řádného hospodáře a s ohledem na status památky taky v souladu se stanoviskem památkářů. A taky s ohledem na to, že v parku stále stojí zámek, který je také památkově chráněný. Na všech jednáních zastupitelstva v loňském roce se o údržbě parku a dalším osudu zámku diskutovalo. Jednou se pan starosta neudržel a řekl, že nechápe, co stále řešíme, že děláme, jako by park a zámek byli středobodem obce. A že nevidí důvod, proč bychom měli mít z parku „superpark“.

My se domníváme, že park a zámek středobodem obce jsou. Co jiného by jím taky mohlo být? Na co mohou být občané ve své obci pyšní? Na náves se zvonicí, obecní úřad s mateřskou školou, na základní školu či na lesní kapli? Nebo snad na prostor před pekárnou či na pálenici? Vždyť má obec zámeckou věž ve znaku. Vždyť se v zámku jako tehdejší nemocnici narodilo přes dvacet tisíc lidí. Kde jinde se mohou lidé scházet a trávit tam libovolně svůj volný čas? Jaký jiný podobný majetek a prostor obec má? A proč by nemohl být zrovna přílepský zámecký park „superparkem“? Když něco dělám, chci to dělat pořádně. Takové nějaké „šolíchání“ sice nestojí moc úsilí ani peněz, ale může se pěkně nevyplatit právě v případě veřejně přístupných prostor, což dokládají letošní pády několika stromů a větví. Příčiny jsou nasnadě – zanedbaná údržba. Zastáváme názor, že bychom do přírodních a tedy přirozených procesů měli zasahovat co nejméně. Ale to si můžeme dovolit v lese, nikoliv v obecním parku.

Pan starosta vždy, když ve svých úvodnících v obecním občasníku psal, že se něco opravilo, vyjádřil obavu, aby to nezničili vandalové. Co by ale mohli tito vandalové v naší obci jiného dělat? Kde se mohou lidé scházet a co mohou společně podnikat? A co krásného v naší obci vzniklo? Co se opravilo tak, aby srdce zaplesalo? Většina volných ploch byla zastavěna, na cestách se zvýšil provoz, zejména přes zimu je všude bahno, protože sněhu významně ubylo. Mají děti a mladí sedět doma u počítače? Nebo se mají scházet v hospodě?

Úprava parku a rekonstrukce zámku pro potřeby obce se jeví dle našeho názoru jako nejvyšší priorita. Jednak proto, aby vše dále nechátralo, jednak proto, že je potřeba přemoci tu všeobecnou apatii, která v obci panuje, a po vzoru ostatních obcí začít programově pracovat na zkrášlování a zvelebování obce, aby Přílepané skutečně mohli být hrdi na svou obec a aby se jim tady skutečně žilo dobře. A chtělo se jim (a měli se kde) scházet se svými sousedy, a to vícekrát, než dvakrát do roka na čarodějnicích a békalovi.

Záměr, který 13. února v rámci cyklu Úterý v knihovně představila zahradní architektka K. Tuzarová, nás nadchl. Park by byl důstojným místem pro scházení se a trávení volného času i pro reprezentaci obce. Věřme, že se to v dohledné době podaří, náš spolek je připraven pro to udělat maximum. Proto 13. až 15. dubna proběhne akce Řezbáři v Přílepích aneb probuzení parku a zámku Přílepy. Program bude bohatý. Srdečně Vás již nyní zveme a těšíme se na setkání.

Eva Husáková

Úvodní foto: Jindřich Grygera.

Další foto: Martina Kvapilová.

Podzimní park

Podzimní park

9. 11. 2017: Když svítí slunce, ukáže podzim všechny své barvy, v parku to platí obzvláště. A ulomená větev borovice na dolní louce je zase dokladem toho, že přírodní síly jsou opravdu mocné.

 

Zadarmo?

Zadarmo?

14. 10. 2017: Dozvěděla jsem se, že prý dělat něco „jen tak“ a zadarmo není normální. Že za tím musí něco být. O tom, co je normální v nejrůznějších oblastech našeho života bychom mohli vést nekonečnou diskusi. Pro každého je normální to, co dělá sám – někdo si dá po ránu kafe a cigáro, jiný cvičí jógu, někdo chodí do práce, někdo se živí jako kapesní zloděj. A jsem přesvědčená o tom, že takovému člověku to přijde normální.

Pro mě je normální dělání zadarmo. Jsem na to zvyklá z amatérské kultury a folkloru. Od deseti let hraji v cimbálové muzice, když nám bylo patnáct, stali jsme se kmenovou kapelou Valašského souboru Kašava. Postupně se většina z nás zapojila i do práce organizační, celých deset let jsem stála v čele celého tehdejšího občanského sdružení. Soubor v podstatě od svého vzniku v 70. letech minulého století pořádá tzv. Lukovská setkání s folklorem, což znamená každý rok tři velké tematické akce, podzimní a vánoční beseda u cimbálu a valašský bál, na každou akci je zpravidla pozváno několik účinkujících souborů či jednotlivců. Když nebyly mobily a internet, scházeli jsme se s ostatními členy výboru každých 14 dní. K tomu každotýdenní zkoušky, vystoupení, zájezdy, obnova krojů, zajištění činnosti pěti dětských folklorních kroužků. Nikdo z nás nedostal ze souborové kasy ani korunu, naše rodiny a kamarádi si vstupenky na naše akce a nahraná CD kupovali. Naší jedinou odměnou byl neprodaný chlebíček či zákusek. Dělali jsme to a děláme proto, že nás to bavilo a baví.

A to je případ i tohoto spolku. Domníváme se, že v naší obci vznikl prostor pro takovou občanskou aktivitu, neboť obec má dlouhodobě jiné priority, zejm. kanalizaci a cyklostezku. V obci se koná každoročně několik skvělých akcí (čarodějnice, Békal), které také iniciovaly místní spolky, nikoliv obec. A my máme nápady na spoustu dalších drobnějších akcí, které mohou společenský život v obci vhodně doplnit a zapojit obyvatele všech věkových kategorií. A park a zámek? Jakmile obec řekne, že žádné dobrovolníky nepotřebuje, že vše zajistí, budeme jenom rádi. Na druhou stranu – co je obec? Zastupitelstvo a zaměstnanci obce? Nebo společenství lidí v obci žijících?

Eva Husáková

Šance pro park

Šance pro park

13. 10. 2017: V letošním roce se nám svolání brigád moc nevydařilo. Na jaře i na podzim v dané dny pršelo tak, že pracovat venku by opravdu nebylo moc příjemné. A i když se nás mezi přeháňkami pár sešlo, moc vidět to nebylo. Téměř po celé prázdniny pracovala v parku M. Kvapilová a dvě brigádnice mj. s křovinořezem, což se na vzhledu parku projevilo výrazněji. Nicméně i tak je v parku tolik práce, že brigády samy o sobě nestačí. Navíc by bylo vhodné v parku kromě nových laviček umístit také nějaké herní prvky, aby se park skutečně stal místem vhodným pro trávení volného času.

Vlasta Čablová proto v letošním roce pozvala několik odborníků a odbornic na zámecké parky (např. ing. Křesadlová a Tuzarová), abychom měli podklady pro přípravu projektu na revitalizaci parku a mohli vyhlížet vypsání vhodného dotačního titulu. Což by mohlo být snad na jaře 2018 (http://www.dotace.natura.cz). Park také navštívili arboristé, aby vyhotovili posudek jednotlivých stromů. Některé stromy je opravdu třeba výrazně ořezat, nebo i skácet. Což dokládá fakt, že o víkendu 7.-8. října se v zadní části parku vyvrátila jedle. Naštěstí směrem na travnatou plochu. Tohle se může stávat v lese, ne v parku.

Eva Husáková

Jak to vypadá s projektovou žádostí

Jak to vypadá s projektovou žádostí

Aktualizováno 14. 10. 2017: V polovině září svolal Z. Novák, pověřený Zastupitelstvem obce Přílepy jednáním ve věci rekonstrukce zámku, schůzku všech zainteresovaných stran. Zúčastnili se jí zástupci obce Přílepy, našeho spolku, Sokola, Mysliveckého sdružení a Charity Holešov, arch. Jílek a ing. Rubíček. Probírala se úskalí projektu – konkrétní sociální služby, potřeby spolků. Všichni se chtěli podílet, byli ochotni ke kompromisům a dohodě. Nicméně termín odevzdání projektové žádosti 16. 11. 2017 nestihneme. Pan architekt předpokládal, že bude možno vyjít z rozpočtu Senior centra, nicméně úpravy jsou tak značné, že bude třeba náklady na „řemesla“ vyčíslit zcela znovu, což je v tak krátkém čase nereálné. A položkový rozpočet stavby je povinnou přílohou žádosti o dotaci.

Věříme však, že se podaří v nejbližších letech zajistit jiné dotační zdroje. V úvahu přichází také veřejná sbírka, neboť je velmi pravděpodobné, že by většina z 21 tisíc lidí narozených v Přílepích ráda přispěla na obnovu zámku – bývalé porodnice. Vše však záleží na tom, co se podaří dohodnout s představiteli obce. Někteří z nich jsou pro zahájení postupné rekonstrukce i bez dotačních prostředků již v příštím roce. My se domníváme, že je to reálné. Obec totiž v posledních cca třech letech ušetřila každý rok více než dva miliony korun, o čemž se lze snadno přesvědčit na stránkách Ministerstva financí, resp. státní pokladny (což je skvělé). Realizace kanalizace a cyklostezky sice něco z těchto úspor vezmou, ale i tak bude na účtu obce několik „volných“ milionů stále zbývat.

 

Eva Husáková

14. října 2017 – Brigáda v parku

14. října 2017 – Brigáda v parku

15. 10. 2017: Poslední brigáda v tomto roce a počasí konečně vyšlo, bylo opravdu nádherně. V pátek jsme ještě ořezali tisy pod zastávkou a část cesmín v horní části, děcka sázela květiny a uklízela. V sobotu se pokračovalo v řezání, např. vyvrácené jedle, a „kůrováním“ keřů pod zámkem.

Eva Husáková

 


Jaké bude využití zámeckého areálu?

Jaké bude využití zámeckého areálu?

20. 8. 2017: Obec Přílepy se od roku 2007 intenzivně snaží zajistit zámku nové využití. Nejprve to byl projekt na mnohoúčelové středisko rekreace a volnočasových aktivit (ubytování, společenská místnost, dětský koutek, přírodní amfiteátr), který byl zařazen do priorit Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Střední Morava 2007–2013. Žádost však nakonec nebyla úspěšná. Následně bylo vedeno několik jednání s potenciálními investory. S panem Milanem Janků (společnost Domus Facility Alpha / Beta) došla jednání velmi daleko – byla vypracována projektová dokumentace, vydáno stavební povolení, investor však před podpisem smlouvy od projektu odstoupil.

2007 – 2009: proběhla oprava střech, které byly v havarijním stavu, a bosovaných (kamínkových) prvků fasády. Opravy byly z převážné části financovány z dotací Zlínského kraje a Ministerstva kultury (cca 700 tis. Kč).

2009: Ing. arch. Jiří Jílek zpracoval vizualizaci urbanistického a architektonického řešení sportovního areálu Podšpitálí – pozemky zakoupila obec v roce 2007, následně byla provedena změna územního plánu a vyhodnocení vlivu na životní prostředí.

2010: byla vypracována předprojektová přípravy studie využití zámku (v rámci projektu regenerace brownfields – nevyužité areály a budovy), celkové náklady na projekt činí 437 tisíc Kč, z toho dotace 80 % nákladů, tedy 346 tisíc Kč a zbývajících 20 % je podíl obce tj. 86 700,– Kč.

2012 – přeložka VN kvůli sportovnímu areálu

2013 – jednání s M. Janků, podpis smlouvy o smlouvě budoucí

2015 – vydání stavebního povolení

2016 – M. Janků odstupuje od smlouvy

Vzhledem k tomu, že jednání s potenciálním investorem byla na velmi dobré cestě, nevyužila obec možnosti podat projekt do výzvy č. 38 Rozvoj infrastruktury komunitních center z IROP (Integrovaný regionální program), kde nebyly stanoveny téměř žádné podmínky (uzávěrka příjmu žádostí 31. 10. 2016).

V současné době je vyhlášena z IROP výzva č. 74 Rozvoj infrastruktury polyfunkčních komunitních center, kde jsou podmínky mnohem přísnější. Projekt je navíc potřeba podat do 16. listopadu 2017, což je za chvíli. Naštěstí se Z. Novákovi podařilo dohodnout s M. Janků převod stavebního povolení na obec a Ing. arch. Jílek je ochoten znovu přepracovat projekt rekonstrukce zámku dle podmínek této výzvy.

Projekt polyfunkčního komunitního centra musí obsahovat alespoň jednu sociální službu registrovanou dle zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách:

 • centra denních služeb,
 • denní stacionáře,
 • nízkoprahová denní centra,
 • nízkoprahová zařízení pro děti a mládež,
 • odborné sociální poradenství,
 • sociálně terapeutické dílny,
 • sociální rehabilitace,
 • pečovatelská služba,
 • osobní asistence,
 • sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením,
 • sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi,
  • volnočasové aktivity/služby – aktivity zaměřené na volný čas
  • kulturní/multikulturní služby nebo výchovně/vzdělávací služby
  • environmentální služby a podpora jejich využití

Pokud tam bude sídlit také obecní úřad, nelze náklady na úpravu prostor hradit z projektu. Je tedy nejvyšší čas upřesnit, co vše by se v zámku mělo v budoucnu dít.

Více o historii zámku naleznete na: http://zamek.prilepy.cz/

Eva Husáková