27. října 2018 – Sázení lípy republiky a dalších stromů v parku

U příležitosti stého výročí vzniku našeho státu jsme v sobotu 27. října sázeli lípu republiky a dalších sedm stromů, na jejichž výsadbu přispěli rodáci na základě naší výzvy Vysaď svůj strom v zámeckém parku. Celá akce byla zahájena u pomníku TGM položením věnce za účasti obyvatel obce a hasičů ve slavnostních uniformách. Mírně pršelo, jak se na konec října sluší, a jsme rádi, že to obyvatele Přílep neodradilo. Průvodem jsme přešli do parku, kde již bylo vše připraveno pro vysazení stromů. Po vysazení lípy republiky proběhlo slavnostní předání medailí členům SDH za dlouholetou práci. Následovalo vysazení ambroně pro paní Tuzarovou, která připravila projekt na revitalizaci parku, ale jeho realizace se již nedočká, neboť náhle skonala. Poté přišly na řadu stromy rodáků. Vzhledem k tomu, že prší stále méně, je třeba nově vysazené stromy pravidelně zalévat.

V týdnu, který předcházel sázení stromů, proběhlo kácení, takže mnozí při příchodu do parku nevěřili vlastním očím. Šlo o poslední plánované kácení, neboť hrozilo riziko vývratu některých jedinců, například velkého javoru u zámecké věže. Nyní by se už mělo především sázet a tvořit, věříme, že se nám podaří plán výsadby splnit během dvou tří nejbližších let. Vysazovat by se měly stromy listnaté i jehličnaté a určitě opět vyhlásíme výzvu, aby mohli rodáci přispět na výsadbu konkrétního stromu.