29. července 2018 – Zámecká mečíková slavnost

Jedno nedělní odpoledne, ale přesto spousta podnětů pro naše smysly v podobě krásných květin, kvalitní hudby a dobrého jídla. V hlavní roli byly mečíky a umění práce s nimi. Kytice a ikebany tvořily Tereza Langerová, Renata Hruboňová a Lenka Křesadlová, která vše doplnila přednáškou o historii a pěstování mečíků. Slavnostní atmosféru akci dodaly dva menší koncerty flétnové virtuosky Míši Koudelkové (více o ní zde). Koláče-frgály, koláčky a tyčinky připravilo pekařství Martina z Fryštáku, ze zlínského zámku přijel krásný přívěs s limonádami, kofolou, trhaným hovězím a dalšími dobrotami.
S radostí můžeme konstatovat, že se naše Zámecká mečíková slavnost vskutku vydařila, vše klapalo, jak mělo. Nejprve trochu sprchlo, ale v 15 hodin se nebe vyjasnilo a bez nadsázky se začaly hrnout davy návštěvníků, za což jsme samozřejmě vděčni, neboť příprava nebyla vůbec snadná. Nejprve jsme museli posunout termín akce, protože kvůli letošnímu předčasnému létu kvetou dříve i mečíky. Jistou energii si vyžádalo samotné zajištění mečíků od pěstitelů z organizace Gladiris, obdobných akcí se nejen v rámci naší republiky totiž koná mnoho. Vlasta Čablová je však vskutku skvělá organizátorka. Samotná příprava prostor si vyžádala možná nejvíce energie, Vlasta s Majkou Zachovalovou se do úklidu zámku pustily s vervou sobě vlastní, v pátek pak započalo zkrášlování zanedbaných místností. V sobotu ráno začali pěstitelé vozit mečíky a odpoledne bylo na zámku již velmi živo. Přišli totiž také členové přílepských zahrádkářů, bez nich bychom akci buď nepřipravili včas, nebo by nebyla tak „dokonalá“. Náš velký dík si tedy zaslouží: Hanka Fuksová, manželé Vojtáškovi, Boženka Úlehlová, Ludmila Kopřivová a Amálie Gajdošíková s dcerou Milenou a Anna Petrášová. Muži hráli v tomto případě roli podpůrnou: s elektřinou nám pomohl Peťa Žůrek, Mira Sovadina vytelefonoval, co bylo třeba, Martin Husák a Pavel Maurer přenášeli stoly a lavice, Milan Staněk a Zdeněk Němec provázeli návštěvníky zámkem a Zdeněk Novák „zmenežoval“ koncert.
V neděli odpoledne jsme již byly všechny v gala – v šatech a s klobouky ozdobenými čerstvými květy, jak se na zámeckou slavnost sluší. A myslím, že jsme si to všechny užily. Přesto musím za sebe uvést, že kdybych to byla bývala věděla, asi bych se do něčeho podobného nepustila. Pokud někdy budeme organizovat něco obdobného (jakože asi budeme), tak musíme zapojit více mladých a nejlépe mužů, protože to fakt byla dřina. Nicméně nadšené ohlasy návštěvníků za vynaložené úsilí stojí, jedna z pěstitelek mečíků nám napsala: Na výstavu do Přílep jsme dodali asi 30 ks parádních květů a stejné množství menších a odkvétajících do vazeb. Květy v sobotu odvezl pan Novotný. V neděli jsme se jeli na výstavu podívat. Výstava byla úžasná. V prostorách chátrajícího zámku jsme viděli nádherné vazby z různých květin, travin, zeleně a mezi nimi vynikaly nádherné mečíky. Všemu tomu dala vyniknout ozdoba klobouků květinami, které si pořadatelky vzaly na sebe a tak připomínaly život na zámku v době dávno minulé. Oceňujeme úsilí paní Vlasty Čablové a jejího kolektivu podílet se na záchraně a obnově zámku a překrásné zahrady. Jsme rádi, že hodně pěstitelů krásných mečíku je ochotno věnovat květy a přispět tak na dobrou věc. Květy věnoval pan Lubomír Rýpar z Oder, Gladiol club Ratiboř, pan Stanislav Novotný z Křtomil, pan Miloslav Klimek a paní Helena Kubíčková z Otrokovic. Z takto pořádané výstavy máme velmi dobrý pocit. Za Gladiol club Ratiboř Anna Gerlíková, Jiřina Zubíková, Jarka Zbranková a Ester Miniariková.
Tak za rok znovu? 🙂