13. února 2018 – Úterý v knihovně: O parku s K. Tuzarovou

Druhé únorové úterý v knihovně patřilo zámeckému parku. Vlasta Čablová pozvala zahradní architektku Kateřinu Tuzarovou, aby představila plán na obnovu parku. Paní Tuzarová přijela i se svými kolegyněmi. Máme radost, že toto téma přilákalo tolik našich spoluobčanů. (Trochu jsme to čekali a každá z organizátorek něco přichystala, také někteří účastníci přinesli občerstvení.) 🙂 A nejen je, přijely i členky spolku Proud Holešov, který pečuje o Americký park.  Besedu zahájila Vlasta Čablová, která představila nejkrásnější stromy v parku. Následovalo vystoupení K. Tuzarové. Nejprve popsala stav stromů v parku a vysvětlila, proč je nezbytné pokácet cca 25 stromů, a to i některé z těch významných, např. dub červený. Jsou totiž napadeny houbami či jmelím do takové míry, že je již nelze zachránit a hrozí odlamování větví a vývrat. Na druhou stranu, pokud to bude jen trochu možné, doporučuje odborný zásah spočívající třeba v maximálním možném odstranění jmelí. A z vhodných částí poražených stromů budou vyřezány sochy, které budou rozmístěny po parku.

Druhá část byla optimističtější, neboť paní architektka představila možnou budoucí podobu parku: důstojný vstup, kdy by se kontejnery mohly přesunout dolů na nádvoří u předzámčí. Vznikl by tak sběrný dvůr s možností parkování pro účely vykládky a nakládky, zcela dole v rohu u zahrady MŠ by mohla být kompostárna. Vstupní brána do parku by se posunula pod zastávku, kde by mohlo být veřejné WC a infocentrum. Než se začne v parku s další výsadbou kapradin, cibulovin, rododendronů a nových stromů, je nezbytné kvalitní oplocení, aby zvěř nové rostliny neožírala. V západním spodním rohu parku by mělo vzniknout dětské hřiště, v západní části dolní louky (blízko krušpánku) by mohla být vysazena lípa republiky, ve východní části dolní louky vybudován altán a nová stezka, horní „okruh“ by mohl být osvětlen. Chodník u jezírka by se měl přesunout, neboť velká lípa u jezírka je téměř celá „zalitá“ asfaltem, část chodníku by se pak měla nahradit novým povrchem.

Záměrně uvádíme „mohlo by“ a „mělo by“, neboť jde o návrh, jehož realizaci musí ještě posoudit dr. L. Křesadlová z Národního památkového ústavu v Kroměříži, i když paní Tuzarová samozřejmě své představy průběžně konzultuje. Klíčové však budou finanční možnosti obce. Je zřejmé, že cílového stavu je možno dosáhnout spíše za deset než pět let, především proto, že by obec chtěla zahájit také rekonstrukci zámku. Možnost získat velké dotace na celkovou rekonstrukci ať už parku či zámku v nejbližší době již zřejmě nebude, proto bude nezbytné naplánovat revitalizaci parku i zámku na etapy a snažit se maximálně využívat i menší dotační možnosti. V březnu bude možnost požádat o dotaci ve výši 250 tisíc Kč z programu Natura. Podání dotace zajišťuje V. Čablová, žádost by měla zpracovat paní Zapletalová z Mikroregionu Holešovsko. Držme pěsti, ať to vyjde, dobrá každá koruna.

Co bychom však chtěli rozjet ještě letos, je možnost zakoupení stromu a jeho vysazení v parku na určené místo, u stromu by bylo uvedeno, kdo jej zakoupil. Obdobně by se dalo v budoucnu postupovat při pořizování laviček. Máme spoustu nápadů, teď mít jen čas a peníze na jejich realizaci. 🙂