Jaké bude využití zámeckého areálu?

Jaké bude využití zámeckého areálu?

20. 8. 2017: Obec Přílepy se od roku 2007 intenzivně snaží zajistit zámku nové využití. Nejprve to byl projekt na mnohoúčelové středisko rekreace a volnočasových aktivit (ubytování, společenská místnost, dětský koutek, přírodní amfiteátr), který byl zařazen do priorit Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Střední Morava 2007–2013. Žádost však nakonec nebyla úspěšná. Následně bylo vedeno několik jednání s potenciálními investory. S panem Milanem Janků (společnost Domus Facility Alpha / Beta) došla jednání velmi daleko – byla vypracována projektová dokumentace, vydáno stavební povolení, investor však před podpisem smlouvy od projektu odstoupil. 2007 – 2009: proběhla oprava střech, které byly v havarijním stavu, a bosovaných (kamínkových) prvků fasády. Opravy byly z převážné části financovány z dotací Zlínského kraje a Ministerstva kultury (cca 700 tis. Kč). 2009: Ing. arch. Jiří Jílek zpracoval vizualizaci urbanistického a architektonického řešení…
Číst dále