Co se v parku událo v roce 2020

V loňském roce bylo vše jinak. Spousta akcí neproběhla a bylo nesnadné cokoliv plánovat. To, co jsme si pro park předsevzali my, se však splnit podařilo. Možná právě proto, že moc jiných akcí nebylo. Hlavní zásluhu na všem má samozřejmě naše hlavní zahradnice, která si nepřeje být jmenována, ale parku věnuje neuvěřitelné množství své energie a času, často spolu se svými nejbližšími. V dubnu bylo vysázeno šest jehličnanů a další kaštanovník, v říjnu pět dubů v rámci iniciativy Nadace Partnerství Sázíme budoucnost, do níž se obec Přílepy zapojila. Výsadba stromů je tak dle projektu završena. Svah naproti zámku zase obohatily rododendrony a hortenzie, na několika místech byly zasety jarní cibuloviny. Průběžně jsme pak po celý rok vytrhávali plevel, stříhali a zalévali, co bylo třeba. Bylo nutné také zasáhnout dalšími prostředky, jelikož vysazené rododendrony napadl lalokonosec, jehož brouk okusuje listy a larvy se živí na kořenech. Proto byl proveden povrchový postřik listů i půdy. A postřiku proti zavíječi se nevyhnuly ani buxusy (zimostráz či také krušpánek), které jeho housenky trápí již několik let.

Zdravotní a bezpečnostní ořezávání stromů je v parku, jako je ten náš, nutností. Mnoho jasanů je celostátně zasaženo chorobou, jež se projevuje prosycháním velkých větví. Což je nebezpečné zvláště v místech, kudy vedou cesty a kde se pohybují děti a další návštěvníci. Tyto stromy jsou ale už tak velké, že zásah do jejich korun se musí dělat jen s technikou a odborníky, na tuto práci vyškolenými. Další odbornou údržbu si vyžádají skupiny tisů a jalovců a keřů vysázených kolem plotu na severní straně parku. Také odstranění náletových dřevin (akátů, javorů a ostružiníků), které prorůstají rododendrony, a zmlazení těchto pěnišníků si vyžádá odbornou péči zahradníků a zahradnic.

Mobiliář parku obec doplnila zásobníky na sáčky na psí exkrementy. Na několika místech v parku je nainstalován kamerový sytém, aby se tak mohlo prokázat nežádoucí jednání některých jedinců. K informační ceduli o nejvzácnějších stromech v parku přibyly letos další dvě, kde se příchozí dozvědí o historii zámku a obce. Rozšířilo se i dětské hřiště, více v samostatném článku.

Vynaloženou práci a veškeré úsilí návštěvníci ocení zejména na jaře, kdy jejich pozornost upoutá plně rozkvetlý park, na podzim pak zaujmou neobvyklými plody či zbarvením listů svídy, brsleny, dříny a další keře. Park se stává stále častěji cílem vycházek a her lidí všech věkových kategorií. Výjimkou nejsou návštěvníci z okolních obcí, kteří si váží možnosti se v klidném a krásném prostředí projít. Mnozí se sem vracejí jako do svého rodiště se svými dětmi a vnoučaty. Obdivují dominanty starých stromů, zastaví se u informačních tabulí. Zajímají se o historii zámku a parku i o jejich budoucnost, není jim lhostejný osud těchto našich památek. Jsme rádi, že se můžeme na jejich obnově podílet, poděkování za spolupráci patří paní starostce, zaměstnancům obce a všem dobrovolníkům a dobrovolnicím.