Jak to vypadá s projektovou žádostí

Aktualizováno 14. 10. 2017: V polovině září svolal Z. Novák, pověřený Zastupitelstvem obce Přílepy jednáním ve věci rekonstrukce zámku, schůzku všech zainteresovaných stran. Zúčastnili se jí zástupci obce Přílepy, našeho spolku, Sokola, Mysliveckého sdružení a Charity Holešov, arch. Jílek a ing. Rubíček. Probírala se úskalí projektu – konkrétní sociální služby, potřeby spolků. Všichni se chtěli podílet, byli ochotni ke kompromisům a dohodě. Nicméně termín odevzdání projektové žádosti 16. 11. 2017 nestihneme. Pan architekt předpokládal, že bude možno vyjít z rozpočtu Senior centra, nicméně úpravy jsou tak značné, že bude třeba náklady na „řemesla“ vyčíslit zcela znovu, což je v tak krátkém čase nereálné. A položkový rozpočet stavby je povinnou přílohou žádosti o dotaci.

Věříme však, že se podaří v nejbližších letech zajistit jiné dotační zdroje. V úvahu přichází také veřejná sbírka, neboť je velmi pravděpodobné, že by většina z 21 tisíc lidí narozených v Přílepích ráda přispěla na obnovu zámku – bývalé porodnice. Vše však záleží na tom, co se podaří dohodnout s představiteli obce. Někteří z nich jsou pro zahájení postupné rekonstrukce i bez dotačních prostředků již v příštím roce. My se domníváme, že je to reálné. Obec totiž v posledních cca třech letech ušetřila každý rok více než dva miliony korun, o čemž se lze snadno přesvědčit na stránkách Ministerstva financí, resp. státní pokladny (což je skvělé). Realizace kanalizace a cyklostezky sice něco z těchto úspor vezmou, ale i tak bude na účtu obce několik „volných“ milionů stále zbývat.

 

Eva Husáková