JUDr. Zdeněk Novák

člen obecního zastupitelstva pověřený jednáními ve věci využití zámku; vyjednává s potenciálními investory, projektanty, architekty