Obnova parku běží na plné obrátky

Aktualizováno 13. 6.

Pravidelná údržba, výsadba nových keřů a stromů i kácení, nové informační tabule, výsev květnaté louky. To jsou hlavní věci, které se udály v parku za poslední období. Takto stručně napsáno to vypadá velmi snadno, ale je za tím velká spousta telefonování, e-mailování a v konečné fázi ještě větší množství manuální práce.

Na podzim loňského roku byly vysazeny nové stromy: javor klen, javor mléč a kaštanovník jedlý, které si opět „zakoupili“ Přílepané. Nově musely být také vysazeny břízy himálajské z předchozího roku, neboť uhynuly. Všechny stromy, na něž někdo přispěl, jsou opatřeny cedulkou s informací o stromu a dárci.

Vítání jara neproběhlo, tak jsme 31. března pozvali pár známých k výsevu květnaté louky. Každá ze šesti rodin měla vyčleněn vlastní sektor, aby byly, v souladu s nařízeními vlády, dodrženy patřičné rozestupy. A pak už semínka hadince, hvozdíku, chrastavce, kmínu, krkavce, mochny, silenky, smolničky a dalších lučních květin v zemi čekala na déšť, aby vzešla, a my se mohli tou krásou při procházkám parkem těšit. Když je řeč o procházkách, musíme zmínit také nádhernou cestičku u horní branky. A samozřejmě nový plot na západní straně parku.

Instalovaná informační tabule s přehledem nejvzácnějších stromů dostala dvě kamarádky, tentokrát se stručnou historií obce a zámku.

Kromě výsadby a tvorby však došlo i na kácení vzrostlých stromů. Byl zpečetěn osud velké borovice hedvábné, která byla výraznou dominantou horní louky. Skácení bylo nevyhnutelné. Již v roce 2010 byla sesazena koruna, v roce 2015 byla tahová zkouška na hraničních hodnotách. Kmen byla však podélně prasklý a prohnilý do dvou třetin. Strom navíc neohrožoval „jen“ návštěvníky parku, ale další dva vzácné jedince – magnolii a jinan. Na podzim bude ve stejném místě vysazena borovice nová, aby zůstal zachován kompoziční charakter zahrady.

Pilám dřevorubců podlehla také lípa v prostoru u školky. Byla napadena jmelím z 80 %, zkázu dokonal hmyz. Z kmene lípy byla vyřezána knihobudka. Že byl stav stromů opravdu kritický, nejlépe dokládají jejich pařezy.

V  dubnu se ve výsadbě pokračovalo, podle plánu bylo vysázeno šest jehličnanů a další kaštanovník, ve svahu naproti zámku vznikl zcela nový záhon s rododendrony a hortenziemi.

Průběžně děláme brigády na odstranění náletových rostlin a vyčištění záhonů. Na podzim se plánuje dosadba dalších pěti dubů. Tím by měla být výsadba v parku podle projektu, pokud jde o stromy, splněna. Na řadě budou keře, živé ploty, dosadba trvalek. Další prvky doplní také hřiště, a to lanovka a hmatový chodník. A pak už zbývá „jen“ pravidelná zálivka a údržba nejen nově vysazených rostlin.

Poděkování za výbornou spolupráci patří paní starostce, zaměstnancům obce a všem dobrovolníkům.