Píše se o nás :-)

V červnu se o nás psalo minimálně dvakrát, a to na webu PROPAMÁTKY a v Hanáckých novinách. Oba články si můžete přečíst zde: Hanácké noviny, PROPAMÁTKY. Oba články „pro jistotu“ přidáváme do tohoto článku.

Hanácké noviny

Přílepský spolek zachraňuje chátrající zámek. Dobrovolníci chtějí rozhýbat život v obci

Zámek v Přílepech sloužil od roku 1955 jako porodnice, narodilo se zde téměř 21 tisíc dětí. Dnes opuštěný objekt chátrá, byť je společně se zámeckým parkem na seznamu kulturních památek. O jeho záchranu teď usiluje místní spolek, díky kterému obec znovu ožívá.

O zámek a park v Přílepech na Kroměřížsku poslední roky nikdo nepečuje, objekt i okolí proto značně chátrá. Foto: Eva Minárová

Dobrovolníci společnými silami pořádají kulturní akce, na které se sjíždí i lidé z okolí. „Dorazili i Pražané, kteří mají v Přílepech kořeny,“ komentovala jednu z posledních akcí v obci Eva Husáková, členka Spolku Přílepy – náš domov.

Majetek obce, který roky nikdo nevyužívá

Největší úkol má však spolek teprve před sebou. K revitalizaci zámku a přilehlé zeleně jsou potřeba nejen finance, ale především podpora z vedení obce. „Daří se nám pomalými krůčky vyjednávat se zastupiteli, ale není to jednoduchá práce,“ řekla úřednice, která se roky pohybuje v regionální a veřejné správě.

Zámek by podle ní měl sloužit obyvatelům. „Kavárna, společenské místnosti, kde se můžou setkávat všechny generace a pořádat nejrůznější akce,“ popsala vizi spolku. „V ostatních obcích jsou místa, kde se mohou lidé scházet, třeba sokolovny. My máme zámek, ale nevyužíváme ho,“ doplnila Eva Husáková.

Zámek z roku 1885 by mohl být dominantou Přílep

„Co jiného by mělo být středem obce, než krásný zámek s parkem? Na co jiného můžou být Přílepané pyšní?,“ ptá se členka spolku, na jehož počátku byla právě snaha o zvelebení pustnoucího parku. „Sousedka se začala o park starat, následně pomáhali i další při dobrovolných brigádách,“ vzpomínala.

„Nejde nám jen o záchranu zámku a okolí, hlavním záměrem je rozhýbat dění v obci,“ doplnila. Přes zimu spolek pořádá Úterý v knihovně – pravidelné besedy se zajímavými lidmi. Organizuje i bazárky, dílny nebo třeba výstavy.

Výsledky řezbářského sympozia v přílepském parku. Foto: Eva Minárová

Úspěch slavila také poslední dubnová akce Řezbáři v Přílepech anebo probuzení parku a zámku Přílepy. „Za dobrovolné vstupné mohli lidé vidět přímo při práci studenty z nábytkářské střední školy v Bystřici pod Hostýnem. Sochy vyřezané ze dřeva teď zdobí park,“ řekla Eva Husáková.

Oprava přijde na miliony, pomoci má veřejná sbírka

V minulém měsíci odstartovala v Přílepech i veřejná sbírka na rekonstrukci zámku a obnovu parku. Za první tři týdny přibylo na bankovním účtu obce skoro 22 tisíc korun. Přispívat lze i do pokladničky přímo na obecním úřadě.

Zámek a park v Přílepech na Kroměřížsku. Foto: Eva Minárová

Prvním krůčkem ke zvelebení zámku by mohla být výměna oken. „To bychom rádi stihli ještě letos, ale neděláme si plané naděje. Jak se nedávno ukázalo, nedostatky má i jen několik let nová střecha, do zámku zatéká, na to je potřeba také myslet,“ uvedla Eva Husáková.

Podpora místních a úřadu?

Dostávat obyvatele na svou stranu jde sdružení pomalu. „Od začátku se setkáváme s nepochopením, samozřejmě. Někteří nerozumí tomu, že chceme něco dělat pro druhé a ještě navíc zadarmo. Přízeň přichází postupně, když lidé vidí, že jen nemluvíme, ale konáme,“ tvrdí.

Díky podpoře svazu místních zahrádkářů i dobrovolných hasičů spolek zvládá aktivity, ke kterým se zavázal. „Máme nápady na spoustu menších akcí pro Přílepany. Zámek přeci zchátrat nenecháme, dokud to jen trochu půjde, budeme usilovat o jeho záchranu,“ uzavřela Eva Husáková.

 

PROPAMÁTKY.CZ

ROZHOVOR | S Evou Husákovou o pomoci při obnově zámeckého areálu Přílepy

18. 6. 2018

Propamatky.info: Na zámku v Přílepích sídlila svého času porodnice.

Na zámku v Přílepích sídlila svého času porodnice. | Foto: MaruskaZ – Wikimedia Commons | Licence: CC-BY-SA 3.0PŘÍLEPY (KROMĚŘÍŽSKO) | Spolek Přílepy – náš domov se aktivně snaží být nápomocen obci při revitalizaci zámeckého areálu, včetně přilehlého parku. O spolupráci s obcí a společné snaze zachránit ohroženou památku jsme si povídali se zástupkyní spolku Evou Husákovou.

Jakými aktivitami se zabývá váš spolek a co je jeho posláním?
Objektem našeho zájmu je především zámecký areál, soustředíme se ovšem i na nejrůznější kulturní a společenské akce. Tyto aktivity se samozřejmě navzájem prolínají. Za úspěch považujeme deklaraci obce, zámek nebude prodávat a vezme rekonstrukci do svých rukou. Současně také to, že obec přijala projekt na revitalizaci parku, jehož vznik jsme iniciovali, a uvolila se vyhlásit veřejnou sbírku na obnovu zámku a parku.

Můžete stručně představit zámek a popsat jeho historii?
Zámek patřil rodu Seilernů, původně šlo o tvrz, která byla v polovině 19. století přestavěna na zámek. Současnou podobu získal ke konci 19. století. V roce 1945 byl zestátněn. Náš zámek je výjimečný především tím, že v něm v letech 1955 až 1984 byla porodnice a dalších 10 let ještě gynekologické oddělení. Narodilo se tam přes 20 tisíc dětí, což znamená, že se zámkem je nějakým způsobem spojeno nejen těchto 20 tisíc lidí, ale především žen, které tam rodily či byly operovány. V tom spočívá jeho zcela ojedinělý genius loci.

Obec Přílepy vyhlásila i veřejnou sbírku na obnovu památky. Pro jaké účely tyto prostředky budou vynaloženy?
Zámek potřebuje kompletní rekonstrukci. Musí se opravit střecha, repasovat či zcela vyměnit okna, udělat nová fasáda a kompletní rozvody. Příjmy ze sbírky budou tedy využity pro některou z těchto prací. Počítáme s tím, že až budeme vědět, jaké práce a kdy budou probíhat, rozjedeme informační kampaň, aby lidé mohli přispět na konkrétní účel.

Věnujete se i obnově parku, na jehož revitalizaci byla podána i žádost o dotaci z programu Natura. Jak se do údržby zapojujete?
V posledních dvou letech se především odstraňovaly náletové rostliny a kolem plotu v horní části parku vysazovaly nové keře. Bez pravidelné péče by neměly prostor pro růst a zahynuly. Nemalé množství stromů také bylo ve velmi špatném stavu, většinou kvůli napadení houbou. Což dokládá i pád několika kusů letos v zimě. Museli jsme tedy přikročit ke kácení. Z programu Natura by mělo být hrazeno ošetření stromů a ořezy větví napadených jmelím. Pro příští rok přichází v úvahu také dotace od MAS Moštěnka.

Připravuje se také rekonstrukce panského sídla. Jaké opravy jsou před vámi a z jakých zdrojů se na ně budete snažit získat finanční prostředky?
Jak jsem uváděla výše, zámek potřebuje kompletní rekonstrukci. Obec v posledních letech hospodařila s přebytkem, počítá se tedy s využitím těchto financí. Máme přislíbenu podporu z Programu obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností, v úvahu připadají dotační programy Zlínského kraje na obnovu venkova a obnovu památek a snad i Ministerstva kultury. Pokud to bude třeba, věřím, že obec zajistí další peníze z úvěru.

S vaším spolkem pořádáte také řadu kulturních a společenských akcí. Můžete zmínit jaké? Jsou například navázány i na budoucí obnovu památky?
Začínali jsme s drobnějšími akcemi: bazárkem dětského oblečení, lampionovým průvodem, pletením slámových ozdob. V říjnu jsme zahájili cyklus besed nazvaných Úterý v knihovně, jedna z nich byla zaměřena na představení projektu na revitalizaci zámecké zeleně. Samozřejmě několikrát do roka organizujeme brigády v parku, dvě naše členky tam ale v podstatě ve svém volném čase pracují průběžně po celý rok. A letos v dubnu jsme se odvážili uspořádat čtyřdenní akci Řezbáři v Přílepích aneb probuzení zámku a parku Přílepy. Řezbáři vyřezávali sochy z kmenů stromů poražených v našem parku, připraveny byly přednášky pracovníků Národního památkového ústavu a komentované prohlídky. Hlavním bodem programu bylo vyhlášení veřejné sbírky. Počet návštěvníků a ohlasy nás velmi příjemně překvapily. Na srpen chystáme Mečíkovou slavnost hraběnky Seilernové, jejíž součástí budou opět komentované prohlídky zámku i parku, lidé se tak budou moci dozvědět aktuální stav přípravy rekonstrukce.

Více informací naleznete na stránkách SPOLKU PŘÍLEPY – NÁŠ DOMOV, o veřejné sbírce ve FINANCOVÁNÍ.

FOTOGALERIE