Spolek Přílepy – náš domov

Spolek je dobrovolným svazkem obyvatel obce Přílepy, kteří mají zájem na rozvoji společenského života a zvelebování obce.