24. října 2017 – Úterý v knihovně

Ve spolupráci s obecní knihovnou jsme zahájili řadu podzimních a zimních setkání Úterý v knihovně, aneb co čte…  Jako první se uvolila o svých oblíbených knihách vyprávět Helena Kuchařová. Besedovat přišly, podle očekávání, samé ženy. Stoly a nádobí nám skvěle připravila J. Žourková z obecního úřadu, občerstvení zajistily organizátorky. A co že to Helenka Kuchařová ráda čte? Třeba Čtyři dohody od D. M. Ruize, Proroka od Ch. Džibrána, Hledače mušlí od R. Pilcherové, Francouzské děti jedí všechno od K. Le Billonové, knihy od R. Fulghuma a spoustu dalších. Mluvilo se samozřejmě i o józe a významu dechu, opomenuto nezůstalo ani jídlo. Sedělo se, povídalo a poslouchalo, rozcházely jsme se kolem půl sedmé.