Vlasta Čablová

odbornice v oboru zahradnictví; spolu s Martinou Kvapilovou od roku 2016 intenzivně pracuje (spolu s řadou dobrovolníků z řad přílepských zahrádkářů, hasičů a obyvatel obce) na údržbě zámeckého parku; zajišťuje odborné posudky a projekty zahradních projektantů a architektů