Zadarmo?

14. 10. 2017: Dozvěděla jsem se, že prý dělat něco „jen tak“ a zadarmo není normální. Že za tím musí něco být. O tom, co je normální v nejrůznějších oblastech našeho života bychom mohli vést nekonečnou diskusi. Pro každého je normální to, co dělá sám – někdo si dá po ránu kafe a cigáro, jiný cvičí jógu, někdo chodí do práce, někdo se živí jako kapesní zloděj. A jsem přesvědčená o tom, že takovému člověku to přijde normální.

Pro mě je normální dělání zadarmo. Jsem na to zvyklá z amatérské kultury a folkloru. Od deseti let hraji v cimbálové muzice, když nám bylo patnáct, stali jsme se kmenovou kapelou Valašského souboru Kašava. Postupně se většina z nás zapojila i do práce organizační, celých deset let jsem stála v čele celého tehdejšího občanského sdružení. Soubor v podstatě od svého vzniku v 70. letech minulého století pořádá tzv. Lukovská setkání s folklorem, což znamená každý rok tři velké tematické akce, podzimní a vánoční beseda u cimbálu a valašský bál, na každou akci je zpravidla pozváno několik účinkujících souborů či jednotlivců. Když nebyly mobily a internet, scházeli jsme se s ostatními členy výboru každých 14 dní. K tomu každotýdenní zkoušky, vystoupení, zájezdy, obnova krojů, zajištění činnosti pěti dětských folklorních kroužků. Nikdo z nás nedostal ze souborové kasy ani korunu, naše rodiny a kamarádi si vstupenky na naše akce a nahraná CD kupovali. Naší jedinou odměnou byl neprodaný chlebíček či zákusek. Dělali jsme to a děláme proto, že nás to bavilo a baví.

A to je případ i tohoto spolku. Domníváme se, že v naší obci vznikl prostor pro takovou občanskou aktivitu, neboť obec má dlouhodobě jiné priority, zejm. kanalizaci a cyklostezku. V obci se koná každoročně několik skvělých akcí (čarodějnice, Békal), které také iniciovaly místní spolky, nikoliv obec. A my máme nápady na spoustu dalších drobnějších akcí, které mohou společenský život v obci vhodně doplnit a zapojit obyvatele všech věkových kategorií. A park a zámek? Jakmile obec řekne, že žádné dobrovolníky nepotřebuje, že vše zajistí, budeme jenom rádi. Na druhou stranu – co je obec? Zastupitelstvo a zaměstnanci obce? Nebo společenství lidí v obci žijících?

Eva Husáková